titelbild

Brandskyddsutbildning

I den här kursen får du som privatperson gå igenom brandens uppkomst och brandförlopp för att skapa en förståelse för hur branden skulle kunna utvecklas i olika situationer. Vi gör en del praktiska övningar där du lär dig hantera släckningsutrustning och får öva på att släcka brand i kläder.

Kontakta Räddningstjänsten om du har intressse av att gå brandskyddsutbildning. 

Kontakt

Kommentera