Samlokaliserade verksamheter

Om det finns verksamheter i ditt flerbostadshus, till exempel en frisör eller butik, som slänger förpackningar i samma sopkärl som de boende ska du anmäla det till oss. Gör det genom att fylla i en anmälan nedan, senast den 1 december 2023.

Anmälan om samlokaliserade verksamheter

Fastighet 1

Fastighet 2

Fastighet 3

Fastighet 4

Fastighet 5

Övriga upplysningar

Kommentera