titelbild

Lediga tomter hos kommunen

Är du intresserad av att bygga ett nytt hus? Här hittar du de villatomter som Ljungby kommun säljer. Det finns också information om kommunens tomtkö och hur det går till att ansöka och köpa en tomt.

Hitta lediga villatomter att bygga på

I vår villatomtkarta hittar du de tomter som är till salu. Klicka på ortsnamnen nedan för att få upp lediga tomter på respektive ort. Klicka sedan på en tomt för att se storlek, pris med mera. Dubbelklicka på en tomt för att zooma in.

Orter med lediga tomter
 Agunnaryd  Hamneda  Ryssby
 Angelstad  Kånna  Skeen
 Bolmen  Lagan  Torpa
 Bolmsö kyrkby  Lidhult  Vittaryd
 Dörarp  Ljungby  

Ansök om tomt för en plats i tomtkön

Om du är intresserad av en ledig tomt eller kommande bostadsområden ska du ansöka via vår e-tjänst.

I ansökan anger du om du är intresserad av befintliga lediga tomter (de som finns i villatomtkartan) eller kommande bostadsområden. Du kan också ange om det är något specifikt område eller tomt som du är intresserad av. Vid din ansökan registreras du i kommunens tomtkö och får ett platsnummer utifrån när din registrering kom in. Det är kostnadsfritt att stå i kön.

Till e-tjänsten: Ansök om tomt

Så fördelas de lediga tomterna

Tilldelning av tomter sker enligt principen först till kvarn. Det är alltså den som har längst tid i tomtkön som erbjuds en villatomt först.

När det finns nya villatomter att köpa meddelas intressenterna i tomtkön. De får möjlighet att inom fyra veckor teckna sig för villatomt som sedan tilldelas efter köplats.

Om en intressent vill köpa den tomt som erbjuds ska köpeavtal tecknas snarast, dock senast inom fyra veckor. Under de veckorna är villatomten reserverad för intressenten. Tecknas inget avtal tilldelas villatomten den intressent som står näst i tomtkön, med en ny reservationstid på fyra veckor. Detta upprepas tills alla tomter är fördelade eller inga privatpersoner längre står i kö till tomten. Om en tomt inte sålts inom två månader efter de har släppts får juridiska personer reservera tomten. Reservationstiden är kostnadsfri.

Så går försäljningen till

När köpeavtalet är påskrivet ska en handpenning motsvarande 10% av köpesumman erläggs inom 30 dagar. Resterande 90% av köpesumman erläggs vid tillträdet. Köpeskillingen framgår enligt gällande taxa fastslagen i kommunfullmäktige. Datum för tillträde bestäms efter överenskommelse. Tillträde ska dock ske senast tre månader efter undertecknat köpeavtal. Efter full betalning utfärdas köpebrev och därefter kan köparen söka lagfart för sin fastighet hos Lantmäteriet.

Kostnader

Tomtpriset framgår i villatomtkartan. Välj en av orterna i tabellen ovan för att få upp lediga tomter på respektive ort och klicka på en tomt i kartan för att se dess pris. Utöver tomtpriset tillkommer följande kommunala kostnader som är preliminära beroende på husets storlek med mera:

  • Bygglov med plankostnad, nybyggnadskarta samt utsättning (mätning) av byggnader på tomten: ca 100 000 kronor

  • Anslutningsavgift vatten och avlopp: ca 120 000 kronor

  • Anslutningsavgift el och fiber till Ljungby Energinät: ca 50 000 kronor, men det kan variera beroende på leverantör och tomtens läge.

Markarbeten tillkommer

Våra villatomter säljs i befintligt skick. Ingen grovplanering på tomten är utförd innan försäljning. Därför kommer vissa tomter att behövas fyllas upp medan det kanske behöver forslas bort massor från andra tomter. Ta gärna in offerter från entreprenörer för att kunna göra en uppskattning av kostnaderna.

Bra att veta

Villatomter ska bebyggas med en fristående och inflyttningsklar permanentbostad inom två år från tillträdesdagen. Köparen förbinder sig även att inte sälja en obebyggd fastighet vidare inom två år om inte godkännande från Ljungby kommun erhållits. 

Tänk på att kontakta din bank angående möjlighet till lån i ett tidigt skede.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig!

Vanliga frågor och svar

Hur funkar tomtkön?

Du som är intresserad av en tomt gör en intresseanmälan via e-tjänsten Ansökan om tomt (ljungby.se).

Där anger du om du är intresserad av en befintlig villatomt (se villatomtkartan) eller kommande bostadsområden som kommer att exploateras i framtiden. Vid ansökan registreras du i en tomtkö. I den antecknas ditt namn, kontaktuppgifter och ett platsnummer i förhållande till när din registrering inkom. Tilldelning av tomter sker enligt principen först till kvarn.  

Enbart en intresseanmälan per hushåll eller företag. Som fysisk person stryks man ur kön efter köp. Den som vid tidigare tomtköp brutit mot gällande regler kan inte få återinträde i kön utan att tekniska nämndens arbetsutskott beslutar om dispens. 

Vad kostar en villatomt?

Tomtpriset framgår av villatomtkartan. Klicka på en tomt i kartan för att se dess pris. Utöver tomtpriset tillkommer följande kommunala kostnader som är preliminära beroende på husets storlek med mera: 

  • Bygglov med plankostnad, nybyggnadskarta samt utsättning (mätning) av byggnader på tomten: ca 100 000 kronor
    • Anslutningsavgift vatten och avlopp: ca 120 000 kronor. 

    • Anslutningsavgift el och fiber till Ljungby Energinät: ca 50 000 kronor, men det kan variera beroende på leverantör och tomtens läge.

Andra kostnader:  

  • Markarbeten. Villatomter säljs i befintligt skick. Ingen grovplanering på tomten är utförd innan försäljning. Därför kommer vissa tomter att behövas fyllas upp och på andra tomter måste det kanske forslas bort massor. Ta gärna in offerter från entreprenörer för att kunna göra en uppskattning av kostnaderna. 

Priserna ska ses som ungefärliga och kan skilja mellan olika byggnationer och areal på tomten. Tänk på att kontakta din bank angående din möjlighet till lån i ett tidigt skede. 

I vilket skick säljs tomterna?

Ljungby kommun säljer alla sina villatomter i befintligt skick. Ingen grovplanering på tomten är utförd innan försäljning. Därför kommer vissa tomter att behövas fyllas upp och på andra tomter måste det kanske forslas bort massor. Dessa arbeten utförs och bekostas av den som bygger huset.

Kan jag välja vilken tomt jag vill?

Ja, du anger i din ansökan vilken tomt du är mest intresserad av. Men om någon som står före i kön är intresserad av samma tomt kommer den att erbjudas tomten.  

Kostar det något att stå i tomtkön?

Det är kostnadsfritt att ansöka om villatomt och att stå i tomtkön.

Hur går det till när nya tomter släpps till försäljning?

När nya bostadsområden är klara och det finns nya villatomter att köpa meddelas intressenterna i tomtkön. De får möjlighet att inom fyra veckor teckna sig för villatomt som sedan tilldelas efter köplats. Köpeavtal ska tecknas snarast, dock senast inom fyra veckor efter anmält intresse för befintlig villatomt. Under de veckorna är villatomten reserverad för intressenten. Tecknas inget avtal tilldelas villatomten den intressent som står näst i tomtkön, med en ny reservationstid på 4 veckor. Detta upprepas tills alla tomterna är fördelade eller inga privatpersoner längre står i kö till tomten. Reservationstiden är kostnadsfri. 

De nya villatomterna blir tillgängliga i villatomtkartan där du kan se deras läge, pris med mera.  

Står du inte i tomtkön ska du ansöka om tomt via e-tjänsten Ansökan om tomt (ljungby.se), då registreras du i tomtkön och får information. Vilka tomter som är lediga framgår av villatomtkartan 

Vem får köpa en kommunal villatomt?

Villatomter säljs till både fysiska och juridiska personer. En fysisk person får köpa max en villatomt per tillfälle, medan en juridisk person får köpa max fem villatomter per tillfälle. Fysiska personer ska ha fyllt 18 år. Vid tilldelning från tomtkön har fysiska personer företräde framför juridiska, om inget annat framgår av detaljplan eller separat beslut enligt tekniska nämndens arbetsutskott. Om en villatomt inte tilldelats eller har reserverats en privatperson inom två månader efter de har släppts får juridiska personer reservera tomten. Tilldelning sker enligt principen först till kvarn. 

Finns det fjärrvärme i området?

Det varierar beroende på var bostadsområdet ligger. Kontakta Ljungby kommun, se kontaktuppgifter på den här webbsidan, för information om vad som gäller det specifika området.

Området Replösa Björket kommer inte att anslutas till fjärrvärme.

Kontakt

Kommentera