titelbild

Tips när du söker jobb hos oss

Så här ser en ansökningsprocess ut

I korta drag går en ansökningsprocess till så här: 

  1. Du hittar ett intressant jobb hos oss och gör en ansökan via systemet Offentliga jobb.
  2. Din ansökan registreras och du får en bekräftelse att den har kommit fram.
  3. Vi påbörjar urvalsarbetet och bedömer dina meriter och kvalifikationer.
  4. De kandidater som verkar bäst lämpade för jobbet kallas till intervju.
  5. Efter intervjun gör vi en andra bedömning och tar referenser.
  6. Slutligen får den kandidat som anses bäst ett erbjudande om anställning.

Så hanterar vi din ansökan

Under ansökningstiden gör vi bedömningar av de ansökningar som kommer in. Vi utgår från kvalifikationskraven och gör en värdering av dina meriter. De kandidater som vi tycker verkar bäst lämpade för jobbet kallas till en första intervju.

Målet med en intervju är att vi ska få en uppfattning om dig och kunna bedöma om du uppfyller de formella krav som ställts. Vi ser om du passar in i organisationen, om du har potential att utvecklas vidare och kan tänka dig ett långsiktigt engagemang.

Intervjun är också ett tillfälle för dig som sökande att börja lära känna vår organisation. Vi uppskattar om du innan intervjun har läst på om vår värdegrund och är nyfiken och vågar ställa frågor till oss!

Efter intervjutillfället kan ytterligare ett urval behöva göras där en samlad bedömning görs utifrån kandidaternas meriter och prestation vid intervjun. Beroende av vilken typ av tjänst du har sökt så kan du även komma att få göra ett personlighetstest och få möjlighet till en andra intervju.

Referenser

Innan ett erbjudande om anställning görs till den bäst lämpade kandidaten kollar vi alltid referenser. Det är därför viktigt att du vid din ansökan eller i samband med en intervju uppger minst två referenser, varav en ska vara en person du har haft som chef. 

När urvalsarbetet och referenstagningen är gjord resulterar det i ett erbjudande om anställning till den bäst lämpade kandidaten.

Beroende på vad det är för tjänst kan det även vara aktuellt med ett färdighet- eller personlighetstest, detta får du information om vid intervjun.

Om du har skyddad identitet

Vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddad identitet.

Om du har skyddad identitet ber vi dig därför att istället mejla din ansökan till HR-avdelningen på Ljungby kommun via e-post HR-avdelningen@ljungby.se

Du bör vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan. Ta endast med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Kommentera