Lokaler att hyra

Det finns möjlighet att hyra ett antal av kommunens olika lokaler. Här nedan följer en lista med de olika lokalerna.

Följande lokaler kan du boka via en webbbokning

 • Grand Kulturhus med scen, konferensutrymmen och cafédel.
 • Godsmagasinet Samlingslokal med scen.
  160 sittplatser. I lokalen får max 200 personer vistas samtidigt.
 • Idrottshallar och gymnastiksalar
 • Ljungby simhall, Lidhult simhall, Ryssby simhall
 • Sunnerbohallens klubbrum
  55 sittplatser.
 • Tingshuset
 • Ljungby Arena A- och B-hall 
  A-hallen går att hyra med mäss- alternativ idrottsgolv. Priser för detta hittar du längre ned på sidan.

Här hittar du webbokningen av lokaler i Ljungby kommun.

Andra bokningsbara lokaler

 • Kulturskolan/Köpingsgården hyrs ut av verksamheten. Tel. 0372-78 92 25
 • Räddningstjänstens gymnastiksal hyrs ut av verksamheten. Tel. 0372-78 91 70.

Övernattning?

Glöm inte att ni måste anmäla tillfällig övernattning.

 

Avgifter Ljungby Arena med golv

Pris

 • Dag 1 inklusive golv 44 000 kronor exklusive moms
 • Per efterföljande dag 22 000 kronor exklusive moms

Prisexempel på avgift flera dagar

 • Två dagar 66 000 kronor exklusive moms
 • Tre dagar 88 000 kronor exklusive moms

I priset ingår

 • Normal städning av allmänna utrymmen och toaletter.
 • Tillgång till Ljungby Arena från kl.08.00 dag ett.
 • Tillgång till Ljungby Arena från kl.08.00 efterföljandedagar.
 • Tillgång till Ljungby Arena på annan tid sker efter överenskommelse.

Tilläggstjänster
Linjemarkering vid sportevenemang 5000 kronor per tillfälle.
Samtligt behov av tejpning sköts förbehållslöst av kultur- och fritidsförvaltningen personal. Skulle hyresgäst på eget bevåg tejpa golven kommer all extra tid och eventuella hjälpmedel för att ta bort tejpning och limrester förbehållslöst belastas hyresgästen. Vid upprepad misskötsel kommer Ljungby Arena inte vara möjliga att hyra av hyresgästen.
Extra städ 400 kronor per timme
Extra driftpersonal 400 kronor per timme

Ansvar för hyresgästen/arrangören

 • Samtliga tillstånd för arrangemanget och eventuella kring aktiviteter.
 • Parkeringsövervakning.
 • Brandskydd.

Övrigt som kunden kan behöva ska hyras av extern aktör exempelvis:
Mässväggar, bord, stolar, el centraler m.m.

Kommentera