Lokaler att hyra

Det finns möjlighet att hyra ett antal av kommunens olika lokaler. Här nedan följer en lista med de olika lokalerna.

Följande lokaler kan du boka digitalt

 • Grand 
  Kulturhus med scen, konferensutrymmen och cafédel.
 • Godsmagasinet
  Samlingslokal med scen. 160 sittplatser. I lokalen får max 200 personer vistas samtidigt.
 • Idrottshallar och gymnastiksalar
 • Ljungby simhall, Lidhult simhall, Ryssby simhall
 • Sunnerbohallens klubbrum
  55 sittplatser.
 • Tingshuset
 • Ljungby Arena A- och B-hall 
  A-hallen går att hyra med mäss- alternativ idrottsgolv. Priser för detta hittar du längre ned på sidan.

Gå till sidan för webbokning av lokaler.

Vid bokning samma dag 

I webb-bokningen kan du göra en bokning samma dag som du vill använda den. Du måste då boka den före kl. 16. Har du frågor angående lokalerna i webb-bokningen så ta kontakt med Sunnerbohallens reception på tel. 0372-78 92 40. 

Andra bokningsbara lokaler

 • Kulturskolan/Köpingsgården hyrs ut av verksamheten. Tel. 0372-78 92 25
 • Räddningstjänstens gymnastiksal hyrs ut av verksamheten. Tel. 0372-78 91 70.

Övernattning?

Kom ihåg att du måste anmäla tillfällig övernattning (till e-tjänst).

 

Hyresavgifter för lokaler och planer

Hyra fotbollsplan

Avgifter för att hyra fotbollsplaner 

Det är olika priser för att hyra våra fotbollsplaner beroende på om det är en förening, företag eller en privatperson som vill hyra. Det är även olika priser för om man är boende i kommunen eller inte. 

Fotbollsplaner att hyraa

       
Lagan Turf arena, konstgräs Fotbollsplan    
Bokningsbar 1 jan- 31 mars Förening Privat Företag
Avgift 250 300 450
Utomkommunal 500 600 900
       
Lagavallen Hybridgräsplaner Huvudobjekt    
  Förening Privat Företag
Avgift 16000 20000 30000
Utomkommunal 32000 40000 60000
Huvudobjektet avser A-plan, B-plan, C-plan, omklädningsrum, domarrum och läktare med pressavdelning.      
       
A-plan hybridgräs Fotbollsplan    
  Förening Privat Företag
Avgift 500 750 1500
Utomkommunal 1000 1500 3000
       
B-plan konstgräs Fotbollsplan    
Bokningsbar 1 jan- 31 mars Förening Privat Företag
Avgift 350 530 1060
Utomkommunal 700 1060 2100
       
Lagavallen Gräsplaner Huvudobjekt  
  Förening Privat Företag
Avgift 2000 2500 3000
Utomkommunal 4000 5000 6000
Huvudobjektet avser samtliga gräsplaner inom stängslat område.
 
D-plan Gräs Fotbollsplan    
  Förening Privat Företag
Avgift 100 150 200
Utomkommunal 200 300 400
       
E-plan Gräs Fotbollsplan    
  Förening Privat Företag
Avgift 100 150 200
Utomkommunal 200 300 400
       
F-plan Gräs Fotbollsplan    
  Förening Privat Företag
Avgift 100 150 200
Utomkommunal 200 300 400
       
       
Ringvallen Huvudobjekt  
  Förening Privat Företag
Avgift 2000 2500 3000
Utomkommunal 4000 5000 6000
Huvudobjektet avser omklädningsrum, domarrum och samtliga gräsplaner som är inom stängslat område.      
       
A-plan Fotbollsplan    
  Förening Privat Företag
Avgift 100 150 200
Utomkommunal 200 300 400
       
B-plan Fotbollsplan    
  Förening Privat Företag
Avgift 100 150 200
Utomkommunal 200 300 400
       
C-plan Fotbollsplan    
  Förening Privat Företag
Avgift 100 150 200
Utomkommunal 200 300 400

 

 

Hyra fritidrottsarena

Avgifter för att hyra friidrottsarenan

Det är olika priser för att hyra friitroddsarenan beroende på om det är en förening, företag eller en privatperson som vill hyra. Det är även olika priser för om man är boende i kommunen eller inte. 

Om du vill hyra hela Sunnerbovallen är det huvudobjektet du ska hyra. Huvudobjektet avser hela anläggningen, löparbanor, hoppgrop, längdgrop och ytor för kastgrenar. Samt de kring faciliteter med läktare under heldag.

Hyra Sunnerbovavellen

Sunnerbovallen Huvudobjekt    
  Förening Privat Företag
Avgift 3500 4500 5500
Utomkommunal 7000 9000 11000
       
6st Löparbanor Friidrottarena    
400m Förening Privat Företag
Avgift 190 280 420
Utomkommunal 390 560 840
       
Hoppgrop Friidrottarena    
  Förening Privat Företag
Avgift 190 280 420
Utomkommunal 390 560 840
       
Östra längdgropen Friidrottarena    
  Förening Privat Företag
Avgift 190 280 420
Utomkommunal 390 560 840
       
Västra längdgropen Friidrottarena    
  Förening Privat Företag
Avgift 190 280 420
Utomkommunal 390 560 840
       
Kastgrenar Friidrottarena Slägga, spjut, diskus 
  Förening Privat Företag
Avgift 190 280 420
Utomkommunal 390 560 840

 

Hyra sporthall

Avgifter för att hyra någon a våra sporthaller

Det är olika priser för att hyra våra sporthallar beroende på om det är en förening, företag eller en privatperson som vill hyra. Det är även olika priser för om man är boende i kommunen eller inte. 

Priserna är per påbörjad timme. 

Sporthallar 

Innebandyhallen (Astradskolan)

Sporthall

   
 

Förening

Privat

Företag

Avgift

180

270

405

Utomkommunal

360

540

810

       

Kungshögshallen

Sporthall

   
 

Förening

Privat

Företag

Avgift

160

240

360

Utomkommunal

320

480

720

       

Lidhult

Sporthall

   
 

Förening

Privat

Företag

Avgift

160

240

360

Utomkommunal

320

480

720

       

Ryssbyhallen

Sporthall

   
 

Förening

Privat

Företag

Avgift

160

240

360

Utomkommunal

320

480

720

       

Åbyhallen

Sporthall

   
 

Förening

Privat

Företag

Avgift

160

240

360

Utomkommunal

320

480

720

       

Sunnerbohallen

Huvudobjekt

Fast pris

 

Huvudobjektet avser A-sal, B-sal, Skyttesal, klubbrum, omklädningsrum och domarrum.

 

Förening

Privat

Företag

Avgift

2500

3000

3900

Utomkommunal

5000

6000

7800

       

A-salen

Sporthall

   
 

Förening

Privat

Företag

Avgift

170

270

410

Utomkommunal

340

540

820

Avser 2 omklädningsrum, domarrum, sekretariat.

 

B-salen

Sporthall

   
 

Förening

Privat

Företag

Avgift

120

180

270

Utomkommunal

220

360

540

Avser 2 omklädningsrum och bordtennisbord.

 

Skyttesalen

Skyttesal

   
 

Förening

Privat

Företag

Avgift

120

180

270

Utomkommunal

240

360

540

 

 

 

 

Klubbrum

Klubbrum

   
 

Förening

Privat

Företag

Avgift

120

180

270

Utomkommunal

240

360

540

Här finns projektor, whiteboard och 55 sittplatser med bord.

Hyra gymnastiksal

Avgifter för att hyra någon av våra gymnastiksalar

Det är olika priser för att hyra våra gymnastiksalar beroende på om det är en förening, företag eller en privatperson som vill hyra. Det är även olika priser för om man är boende i kommunen eller inte. 

Priserna är per påbörjad timme. 

Kostnad

Ekebackenskolans gymnastiksal

Privatperson folkbokförd i Ljungby kommun och företag/föreningar etablerade i Ljungby kommun

Privatperson: 150 kr
Förening: 110 kr 
Företag: 300 kr

Privatperson folkbokförd i annan kommun än Ljungby och företag/föreningar etablerade utanför Ljungby kommun

Privatperson: 300 kr
Förening: 220 kr 
Företag: 600 kr

Ryssbyskolans gymnastiksal

Privatperson folkbokförd i Ljungby kommun och företag/föreningar etablerade i Ljungby kommun

Privatperson: 150 kr
Förening: 110 kr 
Företag: 300 kr

Privatperson folkbokförd i annan kommun än Ljungby och företag/föreningar etablerade utanför Ljungby kommun

Privatperson: 300 kr
Förening: 220 kr 
Företag: 600 kr

Hyresavgift ishall

Avgifter för att hyra ishallen

Det är olika priser för att hyra våra ishallar beroende på om det är en förening, företag eller en privatperson som vill hyra. Det är även olika priser för om man är boende i kommunen eller inte. 

Kostnad

Ljungby Arena

Privatperson folkbokförd i Ljungby kommun och företag/föreningar etablerade i Ljungby kommun

Privatperson: 14400 kr
Förening: 14400 kr 
Företag: 14400 kr

Privatperson folkbokförd i annan kommun än Ljungby och företag/föreningar etablerade utanför Ljungby kommun

Privatperson: 28800 kr
Förening: 28800 kr 
Företag: 28800 kr

Avgifter gäller per tillfälle. Huvudobjektet avser två ispister med omklädningsrum samt läktare.

Arrangemang med golv

Exempel bokas en dag kostar det 44 000 kronor, två dagar 44 000 + 22 000 = 66 000 kronor, tre dagar 44 000 + 22 000 + 22 000 = 88 000 kronor osv.

Privatperson folkbokförd i Ljungby kommun och företag/föreningar etablerade i Ljungby kommun

Dag 1:
Privatperson: 14400 kr
Förening: 44000 kr 
Företag: 44000 kr

Dag 2 och framåt: 22000 kr för samtliga kunder

Privatperson folkbokförd i annan kommun än Ljungby och företag/föreningar etablerade utanför Ljungby kommun

Privatperson: 44000 kr
Förening: 44000 kr 
Företag: 44000 kr

Dag 2 och framåt: 22000 kr för samtliga kunder

Ishall - A-hallen              

Privatperson folkbokförd i Ljungby kommun och företag/föreningar etablerade i Ljungby kommun

Privatperson: 600 kr
Förening: 400 kr 
Företag: 900 kr

Privatperson folkbokförd i annan kommun än Ljungby och företag/föreningar etablerade utanför Ljungby kommun

Privatperson: 800 kr
Förening: 1200 kr 
Företag: 1800 kr

Ishall - B-hallen              

Privatperson folkbokförd i Ljungby kommun och företag/föreningar etablerade i Ljungby kommun

Privatperson: 500 kr
Förening: 350 kr 
Företag: 750 kr

Privatperson folkbokförd i annan kommun än Ljungby och företag/föreningar etablerade utanför Ljungby kommun

Privatperson: 500 kr
Förening: 350 kr 
Företag: 1500 kr

 

 

Hyra Lidhults simhall

Lidhults simhall är bokningsbar alla dagar i veckan. Under skoltid är de bokningsbara tiderna begränsade. 

Kostnad

Privatperson folkbokförd i Ljungby kommun och företag/föreningar etablerade i Ljungby kommun

Privatperson: 250 kr
Förening: 250 kr 
Företag: 300 kr

Privatperson folkbokförd i annan kommun än Ljungby och företag/föreningar etablerade utanför Ljungby kommun

Privatperson: 500 kr
Förening: 500 kr 
Företag: 600 kr

Hyra Ryssbys simhall

Ryssbys simhall är bokningsbar måndag-fredag. Under skolans tider är bokningen starkt begränsad. Bokning sker då i dialog med rektor på Ryssbyskolan.

Kostnad

Privatperson folkbokförd i Ljungby kommun och företag/föreningar etablerade i Ljungby kommun

Privatperson: 250 kr
Förening: 250 kr 
Företag: 300 kr

Privatperson folkbokförd i annan kommun än Ljungby och företag/föreningar etablerade utanför Ljungby kommun

Privatperson: 500 kr
Förening: 500 kr 
Företag: 600 kr

Hyr Ljungby simhall och äventyrsbad

Hyr äventyrsdelen

Du hyr: 1 timma och 30 minuter

Dag och tid 

Fredagar kl. 20.00-21.30
Lördagar kl. 09.30-11.00, 16.00-17.30 och 17.30-19.00.
Söndagar kl. 09.30-11.00, 16.00-17.30.

Kostnad

Privatperson folkbokförd i Ljungby kommun och företag/föreningar etablerade i Ljungby kommun

Antal badgäster: 1-45 personer
Privatperson: 1 000 kr
Förening: 1 000 kr 
Företag: 1 500 kr

Antal badgäster: 46-90 personer
Privatperson: 2 000 kr
Förening: 2 000 kr 
Företag: 3 000 kr

Privatperson folkbokförd i annan kommun än Ljungby och företag/föreningar etablerade utanför Ljungby kommun

Antal badgäster: 1-45 personer
Privatperson: 2 000 kr
Förening: 2 000 kr 
Företag: 3 000 kr

Antal badgäster: 46-90 personer
Privatperson: 4 000 kr
Förening: 4 000 kr 
Företag: 6 000 kr

Hyr simhallen

I bokningen ingår 25-meters bassängen, lilla bassängen och bubbelpoolen.
Du hyr: 1 timma och 30 minuter

Dag och tid 

Lördagar kl. 16.00-17.30 och 17.30-19.00.

Kostnad

Privatperson folkbokförd i Ljungby kommun och företag/föreningar etablerade i Ljungby kommun

Antal badgäster: 1-45 personer
Privatperson: 1 000 kr
Förening: 1 000 kr 
Företag: 1 500 kr

Antal badgäster: 46-90 personer
Privatperson: 2 000 kr
Förening: 2 000 kr 
Företag: 3 000 kr

Privatperson folkbokförd i annan kommun än Ljungby och företag/föreningar etablerade utanför Ljungby kommun

Antal badgäster: 1-45 personer
Privatperson: 2 000 kr
Förening: 2 000 kr 
Företag: 3 000 kr

Antal badgäster: 46-90 personer
Privatperson: 4 000 kr
Förening: 4 000 kr 
Företag: 6 000 kr

 

 

Kommentera