Lokaler att hyra

För frågor om lokalerna, lediga tider och gällande avgift ska du ringa det telefonnummer som står vid varje lokal. Priserna gäller för föreningar och privatpersoner boende i Ljungby kommun.

Bibliotekets utställningshall och läsrum Tel.  0372-78 92 00.

Grand Teaterlokal med cafeteria, duk, ljud och ljus. 227 sittplatser i salongen + 23 platser på "Gräddhyllan" + 70 platser på läktaren.

Godsmgasinet Samlingslokal med scen, ljud och ljus.

Bokningar och prisuppgifter, kontakta scenmästare Maria Pettersson tel. 0721-62 81 88
Telefontid tisdagar och torsdag mellan 13-15,
Nås övrig tid via e-post: maria.pettersson@ljungby.se

Idrottshallar och gymnastiksalar Tel. 0372-78 92 41. Webbokning

Ljungby simhall, Lidhult simhall, Ryssby simhall - Webbokning
Info och priser till simhallar hittar du här.

Ljungby Arena A-, och B-hall Tel. 0372-78 92 41

Kulturskolan - Köpingsgården Tel. 0372-78 92 25

Sunnerbohallens klubbrum Tel. 0372-78 92 41

Ljungby Arena konferenslokaler Hyrs ut av Troja. Tel. 0372-621 81

Barn- och utbildningsförvaltningens lokaler

Ideella föreningar och privatpersoner kan hyra skollokaler och förskolelokaler då det inte är skoltid. Förutsättningen för att hyra en skollokal är att aktiviteterna är drog-, alkohol- och rökfria.

Vill du hyra ska du kontakta respektive rektor/förskolechef på den skola/förskola du vill hyra lokal i. Kontaktuppgift till respektive rektor finns på webbsidan Grundskola och till respektive förskolechef finns på webbsidan Förskola. Vissa idrottshallar hyrs ut via rektor, andra via kultur- och fritidsförvaltningen.

Avgifter för lokaluthyrning

Avgifter för uthyrning av lokaler till ideella föreningar och privatpersoner.

  • Aula eller motsvarande 370 kronor per tillfälle.
  • Matsal 370 kronor per tillfälle.
  • Hemkunskaps-, tecknings-, slöjd- och specialsalar 225 kronor per timme.
  • Datasalar med Internetuppkoppling (max 4 timmar) 1 480 kronor per tillfälle.
  • Lärosal 75 kronor per tillfälle.
  • Endast omklädningsrum, inkl dusch och bastu 90 kronor per tillfälle.
  • Förskolelokaler 225 kronor per tillfälle.
  • Övernattning 25 kronor per person + 225 kronor per natt i grundkostnad.
  • Fogdeskolans konferensrum 370 kronor för en halvdag eller 675 kronor för en heldag.
  • Idrottshall enligt kultur- och fritidsförvaltningens avgift.

Räddningstjänstens gymnastiksal

Kostnaden är 110 kronor per timme. Kontakta receptionen för information om lediga tider.

Kommentera