Mandatfördelning

Mandatperioden 2023-2026

Kommunfullmäktiges mandatfördelning är fastställd av Länsstyrelsen för mandatperioden 2023-2026. Mandatperioden för kommunfullmäktige börjar i oktober 2022. Magnus Gunnarsson (M) är kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen. Lars-Ove Johansson (C) är kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen. Anne Karlsson (S) är oppositionsråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Du kan läsa mer om partierna på deras egna webbplatser.

Parti och webbplats 2006-2010 2010-2014 2014-2018  2018-2022 2023-2026
Alternativet (ALT) 4 2  2 2 1
Centerpartiet (C) 8 8  7 6 4
Kristdemokraterna (KD) 3 2  2 3 3
Liberalerna (L) 3 2  2 1 -
Miljöpartiet de gröna (MP) 1 2  2 1 1
Moderaterna (M) 9 11  10 13 14
Socialdemokraterna (S) 15 15  15 12 13
Sverigedemokraterna (SD)  - 2  5 8 10
Vänsterpartiet (V) 3 3  3 3 3

Kommentera