Tillsammans kan vi bidra till att minska andelen mat som slängs.

Mer klimatsmart mat

Vi arbetar kontinuerligt för att servera mer klimatsmart mat och minska matsvinnet i kommunens verksamheter.

Vad är matsvinn?

En stor del av den mat som produceras i världen slängs - den blir matsvinn. Matsvinn definieras som livsmedel som vi hade kunnat äta om det hanterats annorlunda. I kommunens kök arbetar vi för att minska andelen matsvinn. Det första steget är att ta reda på hur mycket mat som slängs. Därför gör vi kontinuerliga mätningar för att kartlägga matsvinnet.

Minska svinn och klimatpåverkan

Målet är att vi ska slänga mindre mängd mat. Men det handlar inte bara om matsvinn. Den mat vi konsumerar ska vara mer klimatsmart. Det innebär bland annat att vi minskar mängden kött i våra maträtter och presenterar andra, mer klimatsmarta måltider. Det innebär inte att vi ska ta bort köttet helt. Vi ska ha bra, svenskt kött, som har så liten negativ påverkan som möjligt. Vi klimatberäknar måltiderna i vårt verksamhetssystem för att se klimatpåverkan och hur vi från vår sida kan göra kloka val.

Inspiration

Arbetet för mer klimatsmart mat handlar även om att inspirera varandra och våra matgäster på olika sätt. Ett återkommande inslag är en klimatvecka då vi har en särskild meny på kommunala förskolor, skolor, särskilda boenden och för de som har matdistribution. Det serveras till exempel mat utifrån den svenska säsongens råvaror, fisk som är MSC-märkt och fågel som har mindre klimatpåverkan än andra köttslag. Under klimatveckan är varje rätt på menyn märkt med en symbol utifrån dess klimatpåverkan.

Fler tillagningskök

Mat som lagas på plats i tillagningskök är mer klimatsmart. Vi har 29 kök varav 19 är tillagningskök och framöver kommer andelen tillagningskök att öka. Vi ska även ha rena råvaror och färre tillsatser i maten. Det ger bättre mat med mindre klimatpåverkan.

 

Kontakt

Kommentera