titelbild

Mer klimatsmart mat

En stor del av den mat som produceras i världen slängs - den blir svinn. Helt i onödan. Det är en viktig klimatfråga värd att uppmärksamma. Kommunens kostavdelning arbetar kontinuerligt för att minska matsvinnet och servera mer klimatsmart mat.

Vad är matsvinn?

Matsvinn definieras som livsmedel som vi hade kunnat äta om det hanterats annorlunda. Det är mat som slängs i onödan helt enkelt.

Kostavdelningen arbetar för att minska andelen matsvinn i de kommunala köken. Det första steget är att ta reda på hur mycket mat som slängs. Vi tror att vi slänger ungefär 40 gram mat per portion men vi behöver bättre verktyg för att mäta och kartlägga matsvinnet i kommunen.  

Minska svinn och klimatpåverkan

Målet är alltså att vi ska slänga mindre mängd mat, det är en del i arbetet. Men det handlar inte bara om matsvinn. Den mat vi konsumerar ska vara mer klimatsmart. Det innebär bland annat att vi minskar mängden kött i våra maträtter och presenterar andra, mer klimatsmarta måltider. Det innebär inte att vi ska ta bort köttet helt. Vi ska ha bra, svenskt kött, som har så liten negativ påverkan som möjligt.

Inspiration

Arbetet för mer klimatsmart mat handlar även om att uppmärksamma klimatfrågan och att inspirera varandra och våra matgäster på olika sätt. Under förra året tog vi fram en extra klimatsmart meny och lät en av våra skolkockar turnera runt och inspirera sina kollegor i skolor och förskolor. 

Under hållbara oktober i år ordnas en klimatvecka med en särskild meny på kommunala förskolor, skolor och särskilda boenden. Det serveras t.ex. mat utifrån svenska säsongens råvaror, fisk som är MSC-märkt och fågel som har mindre klimatpåverkan än andra köttslag. 

Fler tillagningskök

Mat som lagas på plats i tillagningskök är också mer klimatsmart. Vi har 29 kök varav 19 är tillagningskök och framöver kommer andelen tillagningskök att öka. Vi ska även ha rena råvaror och färre tillsatser i maten. Det ger bättre mat med mindre klimatpåverkan.

Kontakt

Kommentera