Tillsammans kan vi bidra till att minska andelen mat som slängs.

Klimatsmart mat

Mycket av det vi äter idag orsakar stora klimatutsläpp och istället för att bidra till en levande planet orsakar den ofta minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av jordens resurser. Det behöver vi tillsammans ändra på.

Vi som serverar offentliga måltider når ut till många och vill visa vägen. Därför arbetar vi aktivt för att servera mer klimatsmarta måltider och minska matsvinnet i kommunens verksamheter. 

Minska klimatpåverkan

Såhär arbetar vi för att minska vår klimatpåverkan.

 • Vi ökar andelen mat från växtriket. I skolköken serveras ett vegetariskt alternativ varje dag, i förskola helvegetariskt en dag varje eller varannan vecka.
 • Vi minskar mängden kött i våra maträtter och presenterar andra, mer klimatsmarta måltider. Det innebär inte att vi ska ta bort köttet!
 • Vi ska ha bra, svenskt kött, som har så liten negativ påverkan som möjligt. Vår målsättning är 100 % svenskt kött.
 • Vi väljer närproducerat när möjligheten finns.
 • Vi använder MSC-märkt fisk. 
 • Målsättningen är en fjärdedel ekologiska produkter.
 • Vi klimatberäknar måltiderna i vårt verksamhetssystem för att se klimatpåverkan och hur vi från vår sida kan göra kloka val.
 • I skolmatsmenyerna finns symboler som visar varje rätts klimatpåverkan, för att visa och möjliggöra medvetna val. 
 • De rester vi kan använda tar vi hand om, bland annat genom att servera klimatbufféer av dem.
 • Vi ska ha rena råvaror och färre tillsatser i maten. Det ger bättre mat med mindre klimatpåverkan.

Minska matsvinnet

Att minska matsvinnet är också ett sätt att minska klimatpåverkan. Mycket av det vi äter idag orsakar problem som klimatutsläpp, minskad biologisk mångfald och övergödning. Samtidigt slängs en stor del av den mat som produceras i världen. Den blir matsvinn - livsmedel som hade kunnat ätas om det hanterats annorlunda.   

 • Vi gör kontinuerliga mätningar för att kartlägga matsvinnet, hur mycket mat som slängs i onödan.
 • Vi arbetar för att minska det så kallade serveringssvinnet som vi i köken kan påverka och påminner matgästerna om att inte ta mer mat än vad de orkar äta upp. 

Inspiration 

Arbetet för mer klimatsmart mat handlar även om att inspirera varandra och våra matgäster på olika sätt. Ett återkommande inslag är en klimatvecka då vi har en särskild meny på kommunala förskolor, skolor, särskilda boenden och för de som har matdistribution. Det serveras till exempel mat utifrån den svenska säsongens råvaror och kött som har mindre klimatpåverkan i jämförelse med andra köttslag. 

Klimatmärkning i menyerna

På webbplatsen skolmaten.se (och i skolmatsappen) kan du se vad som serveras till lunch på våra skolor och förskolor. Vid varje maträtt finns en symbol med löv som visar hur stor klimatpåverkan den rätten har genererat, från att fröet sätts i jorden till att det hamnar i magen. Syftet är att visa gästerna vägen till aktiva val för klimatet. Ett löv är bra, två är bättre och tre löv är det bästa valet för klimatet utifrån mängden koldioxidekvivalenter.

Fler tillagningskök

Mat som lagas på plats i tillagningskök är mer klimatsmart. Vi har 29 kök varav 19 är tillagningskök och framöver kommer andelen tillagningskök att öka. 

 

Kontakt

Kommentera