titelbild

Mer klimatsmart mat

En stor del av den mat som produceras i världen slängs. Den blir svinn. Hösten 2017 startade vi ett arbete för att minska matsvinnet och servera mer klimatsmart mat.

Vad är matsvinn?

Matsvinn definieras som livsmedel som vi hade kunnat äta om det hanterats annorlunda. Det är mat som slängs i onödan helt enkelt.

Kostavdelningen arbetar för att minska andelen svinn i de kommunala köken. 

Målet med arbetet är att vi ska slänga mindre mängd mat och att den mat vi konsumerar ska vara mer klimatsmart. Det innebär att vi minskar mängden kött i våra maträtter och presenterar andra, mer klimatsmarta måltider. Projektet går inte ut på att vi ska ta bort köttet helt. Vi ska ha bra, svenskt kött, som har så liten negativ påverkan som möjligt.

Inspiration

Under förra året tog vi fram en klimatsmartare meny och lät en av våra skolkockar turnera runt och inspirera sina kollegor i skolor och förskolor. Detta är en del av arbetet med klimatsmart mat.

Fler tillagningskök och kartläggning av vad som slängs

För att bli mer klimatsmarta ska vi även ta reda på hur mycket mat som slängs. Vi tror att vi slänger ungefär 40 gram mat per portion men vi behöver bättre verktyg för att mäta och kartlägga matsvinnet i kommunen.  

Mat som lagas på plats i tillagningskök är också mer klimatsmart. Vi har 29 kök varav 19 är tillagningskök och framöver kommer andelen tillagningskök att öka. Vi ska även ha rena råvaror och färre tillsatser i maten. Det ger bättre mat med mindre klimatpåverkan.

Kontakt

Kontakt

Kommentera