Transport av avfall

De flesta verksamheter ger upphov till avfall och/eller farligt avfall.

För att som verksamhetsutövare själv få transportera bort sitt egna icke farliga avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen om mängderna överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår. Vid transport av farligt avfall krävs alltid en anmälan eller tillstånd till länsstyrelsen.

Läs mer om avfallstransporter på Länstyrelsen i Kronobergs läns webbplats.

Transport av farligt avfall

Det finns olika skäl till att ett avfall klassas som farligt. Det kan vara att avfallet är explosivt, brandfarligt, frätande, hälsoskadligt, smittförande eller farligt för miljön. Exempel på farligt avfall är spillolja, använda oljefiljer, kemikalierester, batterier och lysrör.

Transport av explosiva varor

Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige, behövs för att föra över varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Ansökan om tillstånd för explosiv vara gör du hos räddningstjänsten via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Företagare och sedan Brandskydd.

Transportdokument

Transportdokument ska upprättas vid varje transport av farligt avfall. Det ska signeras av lämnaren av det farliga avfallet och av mottagaren av avfallet. Transportdokumentet ska innehålla typ av avfall och vilka mängder.

Den som bedriver en verksamhet där farligt avfall uppstår ska föra anteckningar om:

  • Den mängd avfall som uppstår i verksamheten
  • Vart avfallet transporteras
  • Dessa anteckningar ska sparas i tre år.

Den som transporterar farligt avfall ska för anteckningar om:

  • varifrån de olika avfallslagen kommer
  • till vilken anläggning olika slags avfall transporteras
  • hur ofta de olika avfallsslagen samlas in
  • på vilket sätt avfallsslagen transporteras
  • Dessa anteckningar ska spara i ett år.

Kommentera