titelbild

Stipendier och priser

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut ett kulturstipendium och ett idrottsstipendium. Nämnden delar också ut fyra olika priser - ett pris för kulturprestation, ett pris för idrottsprestation, ett pris till föreningsledare inom barn- och/eller ungdomsverksamhet samt ett pris för god bebyggelsekultur och kulturmiljövård. 2024 års nominering och ansökan är avslutad men du kan redan nu nominera och ansöka för 2025.

Stipendier

Kulturstipendium och Idrottstipendium

 • Varje år delas ett kulturstipendium och ett idrottstipendium ut på vardera 15 000 kronor.
 • Stipendierna har kommit till för att möjliggöra vidareutbildning och utveckling för personer som är verksamma inom kultur eller idrott. Stipendierna delas endast ut till personer som är födda, bosatta eller verksamma i Ljungby kommun. Man kan inte nominera någon annan, stipendierna måste du söka själv.
 • Sista ansökningsdag är 1 juni 2025.

Till e-tjänsten: Lämna förslag på pristagare eller ansök om stipendium

Priser

Pris för kulturprestation och pris för idrottsprestation

 • Varje år delas ett pris för kulturprestation och ett pris för idrottsprestation ut på vardera 10 000 kronor.
 • Priserna delas ut som belöning och erkännande åt en person, en grupp eller en förening som gjort en värdefull insats inom kultur eller idrott. Priserna delas endast ut till personer, grupper eller föreningar som är registrerade i Ljungby kommun eller bedriver verksamheten inom kommunen.
 • Den som nominerar en mottagare av pris ska inte vara den föreslagna pristagaren själv.
 • Sista dag för nominering: 1 juni 2025.

Till e-tjänsten: Lämna förslag på pristagare eller ansök om stipendium

Pris till föreningsledare barn och ungdom

 • Varje år delar Ljungby kommun ut ett pris till en ideellt arbetande föreningsledare med stort engagemang inom barn- och ungdomsverksamhet. Priset uppmuntrar och lyfter fram föreningsledarens insats.
 • Priset är på 10 000 kronor. Av priset går 5 000 kronor till ledaren och 5 000 kronor till föreningen i vilken ledaren är verksam.
 • Priset delas endast ut till en person som är bosatt eller verksam i Ljungby kommun.
 • Den som nominerar en mottagare av pris ska inte vara den föreslagna pristagaren själv.
 • Sista dag för nominering: 1 juni 2025.

Till e-tjänsten: Lämna förslag på pristagare eller ansök om stipendium

Pris för god bebyggelsekultur och kulturmiljövård

Priset delas ut till husägare eller markägare som i samband med nybyggnation eller renoveringsarbeten har genomfört projekt som på ett förtjänstfullt sätt är anpassat till kommunens/landskapets byggtraditioner och kulturlandskap. Det ska ta tillvara lokala och nationella kulturhistoriska traditioner.

 • Sista dag för nominering: 1 juni 2025.

Till e-tjänsten: Lämna förslag på pristagare eller ansök om stipendium

Bra att veta

 • Stipendier och priser kan tilldelas personer, grupper och föreningar mer än en gång.
 • Priser och stipendier delas ut i augusti varje år.
 • Du kan nominera och ansöka via e-tjänst, e-post eller post.
 • Post: Ljungby kommun, 341 83 Ljungby

Kontakt

Kommentera