Bildarkiv

Nu kan du se delar av kommunarkivets fotoskatt hemifrån. Sätt dig bekvämt till rätta och titta runt på bilder i arkivets bilddatabas.

Vad finns i bilddatabasen?

Här visas ett smakprov från arkivets stora bildskatt med bilder från kommunen. Du kan se bilder från våra stora bildsamlingar efter fotografer som Magni Magnino, Herta Berglund, Hertzbergs Foto, Aron Nelsson, Ivar Karlsson med flera. Det visas även bilder från privata samlingar och föreningsarkiv.  Ta gärna chansen att bidra med information om bilderna genom att e-posta till oss, inga känsliga uppgifter kommer att publiceras. Tillsammans fortsätter vi att dokumentera Ljungbys historia i text och bild.

Digitalisering och tillgänglighet

Arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra arkivets samlingar i utställningar och olika typer av visningar pågår ständigt. Samtidigt som denna unika skatt säkras för framtiden så skapas även sysselsättning. Stöd för arbetet får kommunarkivet bland annat från Riksantikvarieämbetet.

Offentlighet, personuppgifter och upphovsrätt

Kommunarkivets fotosamlingar omfattas precis som allt annat arkiverat material av riktlinjer och lagar gällande offentlighet, personuppgifter och upphovsrätt.

Offentlighet

Foton som lämnas in till kommunarkivet omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att dessa foton blir allmänna handlingar och kan begäras ut. Det betyder dock inte att en person som begär ut en bild, har rätt att publicera den eller sprida den vidare.

Personuppgifter

All slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Det betyder att även fotografier kan vara personuppgifter. De bilder vi väljer att publicera är endast sådana som vi bedömer inte är känsliga.

Om du ändå skulle känna dig felaktigt behandlad över en publicerad bild där du själv finns med så tveka inte att höra av dig till oss.

Upphovsrätt

Bilderna i kommunarkivet är skyddade enligt upphovsrättslagen. En beställd bild får aldrig spridas vidare eller publiceras utan upphovsmannens tillstånd. Det är inte heller tillåtet att bearbeta (utöver normal bildredigering) eller manipulera en bild utan upphovsmannens tillstånd.

Ingen alternativ text tillgänglig

Ljungby Folkpark

Mängder av artister har besökt Ljungby Folkpark genom decennierna. Till allas glädje lämnade de ofta en konstnärlig och ibland humoristisk hälsning i parkens gästböcker.
Ingen alternativ text tillgänglig

Bild i arkivet

Bilden ovan är ett exempel på en privat bild som arkivet fått låna för att skanna och bevara. Bilden kommer från Domaryd och är tagen under 1900-talets första hälft av Gustaf Mårtensson.

Kontakt

Kommentera