titelbild

Utbildning och tester

Anmäl dig till kurserna på Brandskyddsföreningens webbplats. Där finns information om datum för kommande tillfällen, antal platser som finns kvar och kostnaden för respektive utbildning.

Rullbandstest inför utbildning i Skydd mot olyckor

Senast två dagar innan sista ansökningsdag till utbildning i Skydd mot olyckor (SMO) ska du göra ett rullbandstest (SMO). Ett test får vara högst sex månader gammalt. Du blir fakturerad för avgiften för testet.

Du ska ha med dig träningsoverall med långa ärmar och långa ben samt gymnastikskor.

Anmäl dig till rullbandstest

Är du intresserad av att arbeta som brandman

Bli deltidsbrandman nu

Heta arbeten

Kursens målsättning är att ge deltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid heta arbeten samt hur man minskar konsekvenserna vid ett brandtillbud.

Exempel på heta arbeten är svetsning, takarbete, skärbränning, lödning och kapning med rondell. Kursen ger certifikat som är giltigt i fem år.

Föreståndare för brandfarlig vara – mindre omfattning

Om verksamheten har tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda. Utbildningen är för dig som ska bli eller redan är föreståndare för hantering av brandfarlig vara av mindre omfattning. Utbildningen ger deltagaren kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Kursens innehåll

  • Brandteori och brandförlopp
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Lagen om brandfarliga och explosiva varor och Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter.
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
  • Tillsyn och kontrollrutiner
  • Ansvarsfrågor vid heta arbeten
  • Brandsläckningsutrustning
  • Beredskap vid olyckor

Hjärt- och lungräddning (HLR)

Varje år drabbas flera personer av hjärtstopp i sin vardagsmiljö. Denna kurs ger dig kunskap för att kunna ingripa om någon i din närhet skulle drabbas.

Barn-HLR

Kursen i Barn-HLR vänder sig till alla vuxna i samhället som vill lära sig att agera om ett barn till exempel sätter i halsen, drabbas av andnings- eller hjärtstopp. Kursen delas upp i ådersklasserna, 0 -1 år eller 1år - pubertet. Övningarna hålls på baby- och juniordocka. Kurstid cirka 4 timmar.

Brandskyddsutbildning

I kursen går vi bland annat igenom brandens uppkomst och brandförlopp för att skapa en förståelse för hur branden skulle kunna utvecklas i olika situationer. Vi gör en del praktiska övningar där kursdeltagaren lär sig hantera släckutrustning och släcka brand i kläder.

Systematiskt brandskyddsarbete

Ägaren eller innehavaren av byggnader ska enligt lagen om skydd mot olyckor vidta åtgärder för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. En viktig del i detta arbete är att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Utbildningen ger dig kunskap för att dokumentera, planera och följa upp verksamhetens brandskyddsarbete. Utbildningen passar alla som ska organisera och dokumentera verksamhetens brandskyddsarbete.

Kontakt

Kommentera