titelbild

Utbildning och tester

Räddningstjänsten erbjuder flertalet utbildningar, både för dig som privatperson och för företagare. Vissa utbildningar håller vi i själva och andra genomförs i samarbete med Brandskyddsföreningen. Håll utkik här på sidan för nya datum till hösten för våra utbildningar!

Heta arbeten

Kursens målsättning är att ge deltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid heta arbeten samt hur man minskar konsekvenserna vid ett brandtillbud.

Exempel på heta arbeten är svetsning, takarbete, skärbränning, lödning och kapning med rondell. Kursen ger certifikat som är giltigt i fem år.

Anmäl dig till kurserna på Brandskyddsföreningens webbplats. Där finns information om datum för kommande tillfällen, antal platser som finns kvar och kostnaden för respektive utbildning.

Föreståndare för brandfarlig vara – mindre omfattning

Om verksamheten har tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda. Utbildningen är för dig som ska bli eller redan är föreståndare för hantering av brandfarlig vara av mindre omfattning. Utbildningen ger deltagaren kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Kursens innehåll

  • Brandteori och brandförlopp
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Lagen om brandfarliga och explosiva varor och Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter.
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
  • Tillsyn och kontrollrutiner
  • Ansvarsfrågor vid heta arbeten
  • Brandsläckningsutrustning
  • Beredskap vid olyckor

Hjärt- och lungräddning (HLR)

Varje år drabbas flera personer av hjärtstopp i sin vardagsmiljö. Denna kurs ger dig kunskap för att kunna ingripa om någon i din närhet skulle drabbas.

Brandskyddsutbildning

I kursen går vi bland annat igenom brandens uppkomst och brandförlopp för att skapa en förståelse för hur branden skulle kunna utvecklas i olika situationer. Vi gör en del praktiska övningar där kursdeltagaren lär sig hantera släckutrustning och släcka brand i kläder.

 

Kontakt

Kommentera