titelbild

Kontaktperson och kontaktfamilj

Barn, ungdomar och vuxna kan under en period i sitt liv behöva mer stöd än vad familjen, släkten eller vänner har möjlighet att ge. Då kan en kontaktperson eller kontaktfamilj som arbetar på uppdrag av socialtjänsten bli ett personligt stöd. Kontaktperson och kontaktfamilj har tystnadsplikt.

Kontaktperson

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktperson.

Kontaktfamilj

Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktfamilj, som kan vara en person eller en familj.

Läs mer: 

Att bli kontaktperson eller kontaktfamilj

Att ha kontaktperson eller kontaktfamilj

Kontakt

Kommentera