Ekonomiprogrammet (EK)

Sunnerbogymnasiets ekonomiprogram är ett högskoleförberedande program som passar dig som är intresserad av att driva företag, vill arbeta med juridik, redovisning eller marknadsföring. Ekonomi är ett världsomfattande område och EK ger dig kunskap om olika ekonomiska förhållanden i samhället samt lär dig mer om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal.

På EK läser du både ekonomiska och juridiska kurser samt utvecklar ett nyanserat och rikt språk. Du lär dig om det svenska rättssystemet, lagar och andra förordningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Kunskap ges gällande hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov.

Du utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, drar slutsatser, argumenterar och presenterar projekt och resultat. Du lär dig om ekonomiområdets begrepp, teorier och modeller samt att strukturera och presentera dina resultat med vetenskapliga metoder för en given målgrupp.

Ekonomi, juridik och entreprenörskap

Arbete med ekonomi och juridik sker ofta i kontakt med andra människor. Genom att läsa psykologi får du kunskap om hur människor tänker, känner och handlar. Det är värdefull kunskap när du ska förstå och ta beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Entreprenörskap uppmuntras och samtliga elever får möjlighet att driva ett företag i form av UF. Här får du bland annat lära dig mer om företagande, redovisning och marknadsföring. 

Programmets uppbyggnad

Programmet är uppbyggt med gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma karaktärsämnen. Inriktningarna som går att välja på EK är Ekonomi och Juridik. Programfördjupning ger dig möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare. Du får även välja kurser i individuellt val. 

Alla elever på EK får möjlighet att prova på att starta, driva och avveckla ett företag. Det görs genom ett UF-företag.

I slutet av din studietid gör du ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Se specifika kurser och poängfördelning över de tre utbildningsåren i  programmets strukturplan längre ner på sidan. Du kan även läsa mer om programmet på Skolverket, se länk nedan.

Kontakt

Kommentera