titelbild

Ekonomiprogrammet (EK)

Sunnerbogymnasiets ekonomiprogram är ett högskoleförberedande program som passar dig som är intresserad av att driva företag, vill arbeta med juridik, redovisning eller marknadsföring. Ekonomi är ett världsomfattande område och EK ger dig kunskap om olika ekonomiska förhållanden i samhället samt lär dig mer om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal.

På EK läser du både ekonomiska och juridiska kurser samt utvecklar ett nyanserat och rikt språk. Du lär dig om det svenska rättssystemet, lagar och andra förordningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Kunskap ges gällande hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov.

Du utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, drar slutsatser, argumenterar och presenterar projekt och resultat. Du lär dig om ekonomiområdets begrepp, teorier och modeller samt att strukturera och presentera dina resultat med vetenskapliga metoder för en given målgrupp.

Ekonomi, juridik och entreprenörskap

Arbete med ekonomi och juridik sker ofta i kontakt med andra människor. Genom att läsa psykologi får du kunskap om hur människor tänker, känner och handlar. Det är värdefull kunskap när du ska förstå och ta beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Entreprenörskap uppmuntras och samtliga elever får möjlighet att driva ett företag i form av UF. Här får du bland annat lära dig mer om företagande, redovisning och marknadsföring. 

Så här är programmet uppbyggt

Gymnasiegemensamma ämnen

På ekonomiprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma karaktärsämnen

Företagsekonomi, juridik, moderna språk och psykologi.

Inriktning

  • Ekonomi
    Här läser du kurserna: Entreprenörskap och företagande, Företagsekonomi 2, Matematik 3b
    Inriktningen Ekonomi fördjupar dig i företagsekonomiska områden: redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och organisation. Du lär dig om företagandes villkor, både teoretiskt och när vi gör studiebesök hos företag. Du får en bra grund i vidare studier inom ekonomi, juridik, kommunikation, administration med mera.
  • Juridik
    Här läser du kurserna: Rätten och samhället, Affärsjuridik, Filosofi 1, Psykologi 2a
    Inriktningen juridik ger djupare kunskaper i rättssamhället, privat- och affärsjuridik och ekonomi. Du får veta mer om lagar och regler, både teoretiskt och praktiskt under studiebesök hos myndigheter, företag och advokatbyråer. Du förbereds för fortsatta studier inom juridik, ekonomi, administration med mera.

Programfördjupning

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.

Individuellt val

Du har även individuellt val där du väljer vad du vill läsa utifrån vårt stora kursutbud. 

Gymnasiearbete

I slutet av ekonomiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Poängplan

Vill du se de specifika kurserna och poängfördelningen över de tre utbildningsåren så finns programmets poängplan i ett pdf-dokument längre ner på sidan. 

Så här arbetar vi på EK

Här utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du övar dig i att dra slusatser, argumentera och presenterar projekt och resultat. Du lär dig om ekonomiområdets begrepp, teorier och modeller. Du utvecklar ett nyanserat och rikt språk som blir ett verktyg i dina studier och i ditt framtida arbetsliv. Du tränar dig i att strukturera och presentera dina resultat med vetenskapliga metoder för en given målgrupp.

När du jobbar med ekonomi och juridik är du i kontakt med människor. Därför läser du psykologi och lär dig om hur människor tänker, känner och handlar. Det är värdefull kunskap när du ska förstå och ta beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Ung företagsamhet, UF

Alla elever på ekonomiprogrammet ges möjlighet att prova på att starta, driva och avveckla ett företag. Det görs genom ett UF-företag.

Framtiden

Med en examen från ekonomiprogrammet öppnas många dörrar för vidare studier på högskola eller universitet. Tack vare programmets bredd får du en grund för en framtid inom många olika områden, bland annat inom rättsväsende, ekonomi och företagande.

Högskolebehörighet

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Programstruktur

Kontakt

Kommentera