Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet, EK, är ett högskoleförberedande program där du bland annat lär dig om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får kunskap om olika ekonomiska förhållanden i samhället och vi går också in på grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Ekonomi är ett världsomfattande område och de ekonomiska sambanden i världen är komplexa.

Om programmet

På Ekonomiprogrammet läser du både ekonomiska och juridiska kurser. För arbete inom ekonomiområdet i framtiden är det viktigt att känna till juridikens värld och vice versa. Du lär dig om det svenska rättssystemet, lagar och andra förordningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv.

På EK utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du övar dig i att dra slutsatser, argumentera och presentera projekt och resultat. Du lär dig om ekonomiområdets begrepp, teorier och modeller. Du utvecklar ett nyanserat och rikt språk som blir ett verktyg i dina studier och i ditt framtida arbetsliv.

När du studerar på Ekonomiprogrammet har du möjlighet att uppnå diplomering, att bli ”diplomerad gymnasieekonom”. I denna utbildning ingår ett verklighetsbaserat lärande i form av att eleverna driver UF-företag eller övningsföretag och att de har ett fadderföretag på orten och där jämför egna erfarenheter med hur det fungerar på ett riktigt företag. Dessutom krävs minst 600 poäng i ekonomiska ämnen, minst steg 2 i moderna språk och att eleven har fått lägst betyget E i samtliga kurser på programmet.

Så här är programmet uppbyggt

Gymnasiegemensamma ämnen

På ekonomiprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma karaktärsämnen

Företagsekonomi, juridik, moderna språk och psykologi.

Inriktning

  • Ekonomi
    Här läser du kurserna: Entreprenörskap och företagande, Företagsekonomi 2, Matematik 3b
    Inriktningen Ekonomi fördjupar dig i företagsekonomiska områden: redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och organisation. Du lär dig om företagandes villkor, både teoretiskt och när vi gör studiebesök hos företag. Du får en bra grund i vidare studier inom ekonomi, juridik, kommunikation, administration med mera.
  • Juridik
    Här läser du kurserna: Rätten och samhället, Affärsjuridik, Filosofi 1, Psykologi 2a
    Inriktningen juridik ger djupare kunskaper i rättssamhället, privat- och affärsjuridik och ekonomi. Du får veta mer om lagar och regler, både teoretiskt och praktiskt under studiebesök hos myndigheter, företag och advokatbyråer. Du förbereds för fortsatta studier inom juridik, ekonomi, administration med mera.

Programfördjupning

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.

Individuellt val

Du har även individuellt val där du väljer vad du vill läsa utifrån vårt stora kursutbud. 

Gymnasiearbete

I slutet av ekonomiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Poängplan

Vill du se de specifika kurserna och poängfördelningen över de tre utbildningsåren så finns programmets poängplan i ett pdf-dokument längre ner på sidan. 

Så här arbetar vi på EK

Här utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du övar dig i att dra slusatser, argumentera och presenterar projekt och resultat. Du lär dig om ekonomiområdets begrepp, teorier och modeller. Du utvecklar ett nyanserat och rikt språk som blir ett verktyg i dina studier och i ditt framtida arbetsliv. Du tränar dig i att strukturera och presentera dina resultat med vetenskapliga metoder för en given målgrupp.

När du jobbar med ekonomi och juridik är du i kontakt med människor. Därför läser du psykologi och lär dig om hur människor tänker, känner och handlar. Det är värdefull kunskap när du ska förstå och ta beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Ung företagsamhet, UF

Alla elever på ekonomiprogrammet ges möjlighet att prova på att starta, driva och avveckla ett företag. Det görs genom ett UF-företag.

Diplomerad gymnasieekonom

När du studerar på ekonomiprogrammet har du möjlighet att uppnå diplomering, att bli ”diplomerad gymnasieekonom”. I denna utbildning ingår ett verklighetsbaserat lärande i form av att eleverna driver övningsföretag och att de har ett fadderföretag på orten och där jämför egna erfarenheter med hur det fungerar på ett riktigt företag. Dessutom krävs minst 600 poäng i ekonomiska ämnen, minst steg 2 i moderna språk och att eleven har fått lägst betyget E i samtliga kurser på programmet.

Framtiden

Med en examen från ekonomiprogrammet öppnas många dörrar för vidare studier på högskola eller universitet. Tack vare programmets bredd får du en grund för en framtid inom många olika områden, bland annat inom rättsväsende, ekonomi och företagande.

Tänk på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Kontakt

Kommentera