Boendestöd

Boendestödet riktar sig till dig som behöver stöd för att få din vardag att fungera. Stödet ges i ditt hem och syftet är att stödja och motivera dig till ett så självständigt liv som möjligt. Boendestödet är en hjälp till självhjälp där boendestödjaren hjälper till att göra förändringar och hitta hållbara lösningar.

Boendestöd är stöd och träning för att ta tillvara den enskildes egna resurser i och omkring boendet. Det kan vara hjälp att ta hand om post, bryta isolering eller stöd för att komma till en sysselsättning.

Tillsammans skriver boendestödet och den som får insatsen en plan för vilket stöd man får och hur den ska genomföras, en så kallad genomförandeplan.

Ansökan om boendestöd

Boendestödet är ett stöd som du ansöker om hos socialförvaltningen. 

Du ansöker via e-tjänst;

Ansökan om insatser enligt SoL/Psyk -Boendestöd, dagverksamhet, kontaktperson och övriga insatser

Efter att du lämnat in din ansökan får du träffa en biståndshandläggare som bedömer och beslutar om du får boendestöd. Du får beslutet skriftligt. 

Överklaga beslut

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Det står på det skriftliga beslutet hur du gör för att överklaga. Du kan även få hjälp av biståndshandläggaren att överklaga.

Vid missbruk

Under ett pågående missbruk kan man inte få boendestöd. Då kan man istället söka stöd av socialförvaltningens Råd & service.

Kostnad för boendestöd

Kostnaden för boendestöd baserar sig på ett avgiftsbeslut där hänsyn tas till dina ekonomiska förhållanden. För att beräkna din månadskostnad begär de administrativa handläggarna bland annat in inkomstuppgifter.

På webbsidan Kostnader för vård och omsorg kan du läsa om de uppgifter som ligger till grund för ett beslut och om de olika fasta avgifterna. 

Gör en preliminär beräkning

Du kan själv ta reda på ungefär hur mycket ditt boendestöd skulle kosta. Det gör du genom att fylla i information om dig själv, hur du bor och vilka inkomster du har i vår e-tjänst. Då får du reda på ungefär hur mycket ditt boendestöd kommer att kosta.

Beräkning av vård- och omsorgsuppgifter, till e-tjänst.

Den uträkning som vi grundar beslutet på är något mer omfattande.

Lämna in uppgifter

För att vi ska kunna beräkna vad du ska betala för ditt boendestöd behöver vi en del uppgifter från dig. Dessa lämnar du via vår e-tjänst.

Lämna uppgifter för avgifter inom vård och omsorg, till e-tjänst. 

Kontakt

Kommentera