Övriga byggprojekt

Utöver de byggprojekt som kommit längre i arbetet och finns i menyn till vänster, pågår flera andra bygg- och renoveringsprojekt i våra verksamhetslokaler. Nedan kan du se i vilken fas de befinner sig, och vad som kan förväntas ske i varje fas.

Projekt i projekteringfas

  • Biblioteket

4_projektering_800px.jpg

 

Projekt i programfas

  • Skola/förskola vid Bolmens östra strand

 

Projekt i förstudiefas

  • Kånna förskola​

 

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

  • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

  • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

  • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

  • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

  • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

  • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  

Kommentera