Verksamhetsområden

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område där det finns ett kommunalt ansvar för att försörja fastigheterna med en lösning för vatten, avlopp och/eller dagvatten (regnvatten).

Verksamhetsområdet fastställs av kommunfullmäktige och innebär att kommunen är skyldig att försörja fastigheterna inom verksamhetsområdet med den beslutade vatten/avloppstjänsten, och att varje fastighet får en anslutningspunkt vid sin fastighetsgräns.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar en VA-taxa som täcker kostnaderna för kommunens vatten- och avloppsanläggning.

Kommentera