titelbild

Industritekniska programmet (IN)

Från och med läsåret 2024/2025 erbjuder vi endast industritekniska programmet som en lärlingsutbildning. Det innebär att du från och med årskurs två är ute minst hälften av din skoltid på en arbetsplats. På industritekniska programmet lär du dig processinriktad och maskinell materialbearbetning, svetsning, driftsäkerhet och underhåll. Din valda inriktning bestämmer vilket område du fördjupas inom. Efter avklarad examen är du anställningsbar inom ditt yrkesområde, men du kan också studera vidare på yrkeshögskola eller högskola. För vidare studier vid högskola har du möjlighet att komplettera med kurser för att få högskolebehörighet.

Det industritekniska programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig om hur man samarbetar inom olika företag och om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och utveckla arbetet.

På IN jobbar du med industriell teknik och industriteknisk produktion. Du lär dig använda olika svetsmetoder, CNC-maskiner och teknisk datautrustning. Du bearbetar material, hanterar industritekniska processer och arbetar med kvalitetssäkring. Vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv i den industriella verksamheten. På så sätt ser du sammanhangen i produktionsleden, produktionsutrustningens funktion, användning och skötsel inom industriell teknik. Regler, noggrannhet och säkerhet är viktigt och återkommer i allt vi gör.

Utöver yrkeskunnande är det viktigt att du är flexibel och kan lösa problem. Du lär dig planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla ditt arbete. Du lär dig branschens fackspråk, att ta ansvar, jobba självständigt och utföra ditt yrkeskunnande med hög kvalitet. 

Vi har stora lokaler med modern teknik och bra utrustning där du övar dina praktiska färdigheter. När du kommer ut på APL (arbetsplatsförlagt lärande) fortsätter du din utbildning på företagens utrustning. Vi har ett bra samarbete med företag i regionen som bidrar till din utveckling och gör att du får en branschanpassad utbildning. När du är ute på APL får du dessutom inblick i företagandets villkor.

GLA - gymnasial lärlingsanställning

Om du väljer att läsa IN kan du söka gymnasial lärlingsanställning under förutsättning att det finns ett företag som är villigt att anställa dig. Det innebär att du har en arbetsgivare som satsar på dig - arbetsplatsen blir en del av skolan. Fördelen med att söka en gymnasial lärlingsanställning är att du redan under din utbildning får jobba med det som du vill göra och är bra på. Genom GLA får du din första anställning på ditt CV och du får lön under tiden du utbildar dig.

Så här är programmet uppbyggt

Sidan uppdateras fortlöpande eftersom utbildningen ska bli en lärlingsutbildning från och med läsåret 2024/2025.

Det innebär att det kan ske vissa förändringar i vilka kurser som läses.

Har du frågor kring detta kontakta oss på Sunnerbogymnasiet.

Det här lär du dig på programmet

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig om hur man samarbetar inom olika företag och om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och utveckla arbetet.

På IN jobbar du med industriell teknik och industriteknisk produktion. Du lär dig använda olika svetsmetoder, CNC-maskiner och teknisk datautrustning. Du bearbetar material, hanterar industritekniska processer och arbetar med kvalitetssäkring. Vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv i den industriella verksamheten. På så sätt ser du sammanhangen i produktionsleden, produktionsutrustningens funktion, användning och skötsel inom industriell teknik. Regler, noggrannhet och säkerhet är viktigt och återkommer i allt vi gör.

Utöver yrkeskunnande är det viktigt att du är flexibel och kan lösa problem. Du lär dig planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla ditt arbete. Du lär dig branschens fackspråk, att ta ansvar, jobba självständigt och utföra ditt yrkeskunnande med hög kvalitet. Vi har ett bra samarbete med företag i regionen som bidrar till din utveckling och gör att du får en branschanpassad utbildning. När du är ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) får du dessutom inblick i företagandets villkor.

Vi har stora lokaler med modern teknik och bra utrustning där du övar dina praktiska färdigheter. När du kommer ut på APL fortsätter du din utbildning på företagens utrustning.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

En viktig del av din utbildning är APL. APL står för Arbetsplatsförlagt lärande vilket innebär att du som elev får komma ut i verkligheten och följa olika verksamheter. Ofta ger APL goda kontakter med de lokala företagen och i många fall arbete efter avslutad utbildning.

Från och med läsåret 2024/2025 är IN en lärlingsutbildning från årskurs två. Det innebär att du är ute minst hälften av din skoltid i årskurs två och tre på APL.

Du som har påbörjat utbildningen tidigare har 15 veckors APL, fördelat på 5 veckor under hösten i årskurs två och 5 veckor vardera på hösten och våren i årskurs tre.

Vi har nära kontakt med arbetslivet i Ljungby. Det gör att vi kan erbjuda dig goda APL- möjligheter.  Många av våra elever kommer tillbaka till sitt APL-företag för sommarjobb under gymnasietiden eller för en anställning efter examen.

Framtiden

Svetstekniker, produktionstekniker och montör är exempel på yrken som står öppna för de som tagit studenten från industritekniska programmet.

Högskolebehörighet

Grundläggande högskolebehörighet ingår i programmet. Det finns även möjlighet att välja bort högskolebehörigheten.

Programstruktur

Kontakt

Kommentera