Industritekniska programmet (IN)

På Industritekniska programmet lär du dig processinriktad och maskinell materialbearbetning, svetsning, driftsäkerhet och underhåll. Din valda inriktning bestämmer vilket område du fördjupas inom. Efter avklarad examen är du anställningsbar inom ditt yrkesområde, men du kan också studera vidare på yrkeshögskola eller högskola. För vidare studier vid högskola har du möjlighet att komplettera med kurser för att få högskolebehörighet.

Det Industritekniska programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig om hur man samarbetar inom olika företag och om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och utveckla arbetet.

På IN jobbar du med industriell teknik och industriteknisk produktion. Du lär dig använda olika svetsmetoder, CNC-maskiner och teknisk datautrustning. Du bearbetar material, hanterar industritekniska processer och arbetar med kvalitetssäkring. Vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv i den industriella verksamheten. På så sätt ser du sammanhangen i produktionsleden, produktionsutrustningens funktion, användning och skötsel inom industriell teknik. Regler, noggrannhet och säkerhet är viktigt och återkommer i allt vi gör.

Utöver yrkeskunnande är det viktigt att du är flexibel och kan lösa problem. Du lär dig planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla ditt arbete. Du lär dig branschens fackspråk, att ta ansvar, jobba självständigt och utföra ditt yrkeskunnande med hög kvalitet. Vi har ett bra samarbete med företag i regionen som bidrar till din utveckling och gör att du får en branschanpassad utbildning. När du är ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) får du dessutom inblick i företagandets villkor.

Vi har stora lokaler med modern teknik och bra utrustning där du övar dina praktiska färdigheter. När du kommer ut på APL fortsätter du din utbildning på företagens utrustning.

Så här är programmet uppbyggt

Gymnasiegemensamma ämnen

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen

Programgemensamma karaktärsämnen är: industritekniska processer, människan i industrin, produktionskunskap och produktionsutrustning.

Programfördjupning

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.

Inriktning

  • Produkt- och maskinteknik: På Produkt- och maskinteknik lär du dig hantera verktyg, industriella utrustningar t ex CNC-maskiner och hantera och bearbeta olika material. Efter inriktningen kan du jobba som maskinoperatör, där du också behöver veta en hel del om bedömningar av produktens utformning och kvalitet. Du kan också välja att jobba med mer produktnära arbete som design, konstruktion och produktion. Inriktningen förbereder dig för jobb som exempelvis CNC-operatör, maskinställare, montör och produktionstekniker.
  • Svetsteknik: Svetsteknik fokuserar på kunskap om olika svetstekniker, plåtbearbetning och andra närliggande arbetsmoment. Inriktningen kan leda dig till jobb som svetsare inom många olika yrken, och dessutom som godkänd internationell svetsare. Inriktningen förbereder dig för jobb som exempelvis svetstekniker, produktionstekniker och montör.

Individuellt val

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

En viktig del av din utbildning är APL. APL står för Arbetsplatsförlagt lärande vilket innebär att du som elev får komma ut i verkligheten och följa olika verksamheter. Ofta ger APL goda kontakter med de lokala företagen och i många fall arbete efter avslutad utbildning. På IN har du 15 veckors APL, fördelat på 5 veckor under hösten i årskurs två och 5 veckor vardera på hösten och våren i årskurs tre.

Vi har nära kontakt med arbetslivet i Ljungby. Det gör att vi kan erbjuda dig goda APL- möjligheter.  Många av våra elever kommer tillbaka till sitt APL-företag för sommarjobb under gymnasietiden eller för en anställning efter examen.

Framtiden

Svetstekniker, produktionstekniker och montör är exempel på yrken som står öppna för de som tagit studenten från industritekniska programmet.

Tänk på

Från och med 1 juli 2023* ingår grundläggande högskolebehörighet i programmet men du har också möjlighet att välja bort högskolebehörigheten.

Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

*Notera att förändringar i strukturplanen kan komma att göras.

Kontakt

Kommentera