Viktigt meddelande till allmänheten

Vid allvarliga händelser kommer kommunens webbplats att användas för att informera dig om vad som har hänt, beskriva läget, ge kontaktuppgifter samt att ge råd.

Kommunen kan också informera dig via andra kanaler vid krissituationer:

  • Sveriges Radio P4, Radio Kronoberg, frekvens 101,0 och 101,8 samt 99,5 (i Markaryd).
  • Sändningar i närradion, Radio Ljungby på frekvens 95,8 Mhz.
  • Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.
  • Flygblad, högtalarbil, annonsering i dagspress.

VMA (Viktigt meddelande till allmänheten)

VMA är ett utomhusvarningssystem. Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Sedan år 2016 har Ljungby kommun ett digitalt system för VMA vilket innebär att vi även kan gå ut med talmeddelande. I samband med testerna hör du därför ett talat meddelande innan och efter ljudsignalerna.

Vid fara ska du gå inomhus

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. När faran är över ljuder en sammanhängande signal i 30 sekunder.

När du hör signalen ska du:

  1. Gå inomhus!
  2. Stäng dörrar och fönster. Om det är möjligt, stäng även ventiler och fläktar.
  3. Lyssna på radio eller se på TV.
  4. Läs på kommunens webbplats och www.krisinformation.se.

Kommentera