titelbild

Felanmälan

Här kan du göra felanmälningar på kommunens gator, vägar, parker, vatten och avlopp. Om du har upptäckt nedskräpning på kommunens mark kan du anmäla det här. Du kan också ringa Gatu- och parkavdelningens kundtjänst och göra din felanmälan.

Har du synpunkter på snöröjning, halkbekämpning, gräsklippning eller sopning kan du lämna synpunkterna på webbsidan Tyck om...

Ladda ner mobilappen Munizapp så kan du anmäla fel till oss var du än befinner dig. Appen finns att ladda ner på Google Play och App Store.

Allmän handling och personuppgifter

Din synpunkt blir en allmän handling. Mer information om allmän handling hittar du på sidan Allmänna handlingar.

Vid handläggningen av din synpunkt behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer på vår sida om dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Gör en felanmälan

Kommentera