Felanmälan

Här kan du göra felanmälan gällande kommunens gator, vägar, parker, vatten och avlopp. Du kan också ringa gatu- och parkavdelningens kundtjänst, eller använda mobilappen Munizapp som finns att ladda ner på Google Play och App Store.

Efter kontorstid

Vid fel av akut karaktär efter kl. 16.00, ring 0372-134 20. Det är SOS-alarm som svarar på detta nummer.

Synpunkter

Har du förslag, klagomål, beröm, synpunkt om otrygg plats eller en fråga om exempelvis snöröjning, halkbekämpning, gräsklippning eller sopning kan du lämna din synpunkt här. 

Allmän handling och personuppgifter

Din synpunkt blir en allmän handling. Mer information om allmän handling hittar du på sidan Allmänna handlingar.

Vid handläggningen av din synpunkt behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer på vår sida om dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.


Gör en felanmälan

Kommentera