titelbild

Avfall och återvinning

När du sorterar ditt avfall blir det billigare för dig och bättre för miljön. Här finns bland annat information om ditt avfallsabonnemang, hur du beställer extra hämtning och var och hur du kan lämna ditt sorterade avfall.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till VA- och renhållningsavdelningen.

Renhållningsordning

Kommunen har ansvar för insamling och behandling av hushållens avfall. Avfallshanteringen finansieras av de taxor och avgifter som betalas av abonnenterna.

Renhållningsordningen beskriver alla regler för avfallshantering i kommunen. Renhållningsordningen består av avfallsplan och avfallsföreskrifter och finns längst ner på den här sidan, inklusive bilagor.

Kommentera