titelbild

Kartor och geodata

Vi tar fram en mängd kartor, bilder och annan geografisk information.

Kort sagt kopplar vi information till ett objekt som har ett specifikt läge. Det kan vara fastigheter, byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. Det brukar kallas för geodata.

På webbsidan Kartor hittar du Ljungby kommuns kartor över tätorter, lekplatser, lediga villatomter med mera.

Primärkartan är grunden för alla kartor

Primärkartan kallas ibland för grundkarta. Den används till flera olika ändamål inom kommunens verksamheter, bland annat till detaljplaner eller till projektering av gator och ledningar. Primärkartan innehåller bland annat information om gränser, vägar, byggnader, höjdinformation och belysningsstolpar. 

Löpande uppdateringar 

Primärkartan uppdateras löpande av våra mätningstekniker som är ute och mäter in nya byggnader, vägar, ledningar med mera. Ibland måste de gå in på privat mark för att till exempel mäta in en ny byggnad eller tillbyggnad. Vår personal försöker alltid att informera berörd privatperson eller företag på plats innan mätningen påbörjas. Är ingen hemma så lägger vi en informationslapp i brevlådan om att en inmätning har utförts.

Primärkartan i DWG-format

Det går att köpa ett kartutsnitt av Ljungby kommuns grundkarta i DWG-format. Kartutdraget beställs av kontaktpersonerna längst ner på den här sidan.  

Nybyggnadskarta

I vissa bygglovsärenden behövs en nybyggnadskarta eller en förenklad nybyggnadskarta. Det beställer du av oss och därefter gör vi en nybyggnadskarta för den aktuella fastigheten. 

Mer information hittar du på webbsidan nybyggnadskarta. I anslutning till den finns mer information om hur du gör en  bygglovsansökan.

Kontakt

Kommentera