Infrastrukturprojekt

Infrastruktur är en förutsättning för utveckling. Vi bygger ut infrastrukturen för vatten och avlopp, gator, gång- och cykelvägar, torg och andra centrala mötesplatser. Här kan du läsa om projekt som på olika sätt skapar förutsättning för kommunens utveckling.

Kommentera