Fonder

Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond

Ljungby kommun förvaltar Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst och sista ansökningsdag var 15 februari.

Stiftelsens ändamål enligt testamentet;

  • Efter ansökan lämna bidrag till opolitiska organisationer som bedriver kultur-, barn- och/eller ungdomsverksamhet inom Berga församling. Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att vid bidragsgivningen ta viss hänsyn till verksamhetens omfattning (exempelvis antal berörda barn och ungdomar) ändamål och angelägenhetsgrad. Bidragen ska helt eller delvis täcka sådana kostnader som organisationen haft för sina kulturella, barn- och/eller ungdomsverksamhet och får ej beviljas för sådana kostnader som täcks av andra bidrag eller kan täckas av statliga och/eller kommunala medel.
  • Med förtur ska bidrag lämnas, efter ansökan av ansvariga, till täckande av kostnader för en skrift, bok eller alster om Hörda by i gången tid.

Utdelning ur fonden sker en gång per år och beslut om utdelning ur fonden sker under våren av kultur- och fritidsnämnden.

För att ansökan från exempelvis en förening ska behandlas bör helst föregående års beviljade medel vara uttagna. Föreningen får inte vänta längre än tre år med att redovisa underlag för utbetalning, då kan bidrag som inte tagits ut återföras till fonden. 

Stiftelsen CE Dahlins biblioteks- och kulturfond

Ljungby kommun förvaltar stiftelsen CE Dahlins biblioteks- och kulturfond. 

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst och sista ansökningsdag var 15 februari.

Stiftelsens ändamål enligt testamentet:

  • Stödja förebyggande ungdomsvård i det geografiska område som tidigare hette Berga kommun.
  • Dela ut medel till kulturella ändamål i det geografiska område som tidigare hette Berga kommun. Exempel på kulturella ändamål kan vara hembygdsvård, friluftsliv och konstnärlig verksamhet.
  • Dela ut medel för underhåll och nyförvärv till biblioteket i Lagan.

Beslut om utdelning ur fonden sker under våren. Beslutet fattas av kommunstyrelsen efter att kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden yttrat sig.

För att ansökan från exempelvis en förening ska behandlas bör helst föregående års beviljade medel vara uttagna. Föreningen får inte vänta längre än tre år med att redovisa underlag för utbetalning, då kan bidrag som inte tagits ut återföras till fonden. 

Märta Ljungbergs Donationsfond

Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond förvaltar arvet efter Märta och delar årligen ut medel enligt Märtas testamentliga önskan.

Församlingsbor i Ljungby, Angelstad samt i före detta Kånna församling och som varit bosatta minst tio år i nämnda församlingar har möjlighet att söka medel. Den som tilldelas medel ur fonden ska i normalfallet tillhöra Svenska kyrkan eller annat kristet samfund enligt Länsstyrelsens tolkning av donationsbrevet. Det går inte att söka bidrag för studier eller handikapphjälpmedel.

Ansökningar ska ske under hösten. Inför ansökningsperioden publiceras en annons i tidningarna Smålänningen och Veckobladet under oktober. Ansökningsblanketter finns på Ljungby pastorsexpedition och i kommunhusets reception.

Kontaktperson är ordförande i utdelningsnämnden. Mattias Fjellander, präst i Angelstads församling, telefon 0372-671 00 (växel på pastorsexpeditionen i Ljungby).

Svenska kyrkan, Ljungby

Kontakt

Kommentera