Avfall i fritidsbåtshamnar

Alla fritidsbåtshamnar som har minst 25 båtplatser ska ta emot allt avfall som fritidsbåtar har behov av att lämna. De ska också ha en godkänd avfalls­hanterings­plan.

Nya regler

Från den 1 maj 2023 gäller ny föreskrift om avfallshantering för fritidsbåtshamnar. Enligt de nya reglerna ska hamnar med minst 25 båtplatser ta emot fritidsbåtarnas avfall, exempelvis toalettavfall, hushållssopor och farligt avfall.

För att kunna ta emot avfallet måste hamnarna numera ha fungerade anordningar för avfall, som har rätt kapacitet. Anordningarna ska vara rätt placerade och lagas genast om de skulle råka gå sönder.

Läs mer om de nya reglerna på Transportsyrelsens webbplats.

Avfallshanteringsplan

Fritidsbåtshamnarna ska också ha en plan för mottagande och hantering av avfall, som är godkänd av kommunen (miljö- och byggnadsnämnden). Skulle en hamn inte ha någon godkänd plan för avfallshantering eller tillräckliga anordningar för mottagande av avfall kan kommunen skicka ut en sanktionsavgift (gäller från och med den 1 januari 2024).

Kontakt

Kommentera