titelbild

Agunnarydskolan

Vi vill ge våra barn och elever verktyg för att möta världen och med språkets hjälp tar vi Agunnaryd in i framtiden.

Vår skola är en F-6 skola som ligger centralt i Agunnaryd, cirka 2 mil öster om Ljungby. Vi har nära till naturen och stora skogsområden. Det finns även en sjö med badplats och fotbollsplaner inom gångavstånd. Skolans geografiska läge ger goda möjligheter till uteverksamhet, då hela skolan är tillsammans för olika aktiviteter.  

Agunnarydskolan vill vi skapa en atmosfär där barn, elever och personal känner trygghet, nyfikenhet och glädje. Eleverna ska ges möjlighet till lärande utifrån sina olika förutsättningar och behov. Vi arbetar med elevernas ansvar för sig själva, varandra och omgivande miljö såsom lokaler, material och skolgård. Ett respektfullt bemötande uppnår vi genom att informera, kommunicera, organisera och skapa mötesplatser. 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.  Våra elever ges möjlighet att möta och utveckla ett så rikt språk som möjligt och vi lägger vikt vid att de får arbeta med olika uttrycksformer. Detta sker t ex genom att de gesmöjlighet att uttrycka sig, formulera sin förståelse och sitt kunnande genom bild, musik, form, dans och rörelse. Med hjälp av estetiska lärprocesser och varierande lärmiljöer lyfter vi fram retorik och kommunikation. 

Samverkan med omvärlden 

Vi arbetar med delaktighet och samverkar med omvärlden och med våra vårdnadshavare. Det gör vi t ex genom föräldraföreningen, som fungerar som en länk mellan hem och skola. På föräldraföreningens möten deltar styrelse, klassrepresentanter, samt skolans rektor. Föreningen arrangerar emellanåt olika trivselaktiviteter, som barn/elever, föräldrar och personal kan ta del av.  

Det görs också genom ett samarbete med den av Ingvar Kamprad grundade Agunnarydsstiftelsen, som är ett utmärkt forum för att visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i redigt småländsk anda!  

Fritidshemmet Rockstugan 

Rockstugans fritidshem ligger i anslutning till skolan och fritidspersonalen medverkar i skolarbetet under dagen. På Rockstugan följer vi året och våra traditioner genom olika aktiviteter. Vi har skapande verksamhet, utedagar då vi går iväg till närliggande skogsområden, samt lek och idrott i skolans gymnastiksal. 

Vårt arbete utgår ifrån att eleverna ska vara trygga, visa varandra respekt och hänsyn. De ska kunna samarbeta både med andra barn och vuxna, samt ta ansvar för sina handlingar.

Kontakt

    Skolsköterska

  • Agunnaryd-, Angelstad-, Bolmsö- och Vittarydskolan
  • Mobil: 0721-62 81 86

Kommentera