titelbild

Vädervarningar

Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället. För att vi ska kunna förbereda oss utfärdar SMHI vädervarningar. Läs om vad varningsnivåerna innebär.

Mer regionalt anpassade varningar

I det förnyade systemet utfärdas en varning när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Det tidigare systemet byggde på att en varning utfärdades när vädret passerar bestämda gränser. Men 20 cm snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige. I det systeme vi har nu finns regionalt anpassade tröskelvärden för när varningar kan utfärdas, för att vädervarningarna ska bli mer precisa. 

Varningsnivåer – gul, orange och röd

Vädervarningarna är gul, orange och röd varning. Varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning, som det hette i det tidigare systemet. Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas. 

       Gul - konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten.

     Orange - allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten

      Röd - Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten

Följ prognoser och varningar

Aktuella varningar finns i SMHIs varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väder-app. Varningar rapporteras också i P1- respektive P4-sändningar i Sveriges Radio. Följ väderutvecklingen, den kan förändras fort och prognoserna uppdateras kontinuerligt dygnet runt. 

Hur ska jag agera vid en varning?

Varningsinformationen från SMHI är viktig att ta del av för att kunna vidta rätt åtgärder vid besvärligt väder. Varningsnivån berättar hur allvarliga konsekvenser som väntas. Varningsinformationen på smhi.se och i SMHIs väder-app ger generella exempel på hur vädret kan påverka din omgivning. Detta underlättar för dig att göra en bedömning om hur du kan beröras. 

Kommentera