Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden följer varje år upp verksamheternas kvalitet.

Brukarundersökningar

Biblioteket

Tyck till om biblioteket 2020

Tyck till om biblioteket 2021

Fritidsgården

Besökarenkät Fritidsbanken 2021

Besökarenkät Fritidsbanken 2021 med kommentarer

Fritidsgården besöksenkät 2020

Vad de unga vill

Evenemang

Konststad 2020

Sommar i parken 2022

Föreningsmässa 2022

Kvarteret Fritiden

Besöksenkät v. 8 2022

Besöksenkät v.44 2021

Bastubadarenkät 2021/22

Besöksenkät v. 44 2020

Ljungby Arena

Besöksenkät v. 8 2022

Besöksenkät v. 44 2020

Kulturskolan

Kulturskolan enkät höst 2020

Kulturskolan enkät höst 2020 - muntligt berättande

Föräldraenkät kulturskolan 2021

Elevenkät kulturskolan 2021

Elevenkät kulturskolan 2022

Sunnerboskoj

Naturvårdsverket

Sveriges friluftskommun 2020 (naturvardsverket.se)

Sveriges Friluftskommun 2021 (naturvardsverket.se)

Sveriges friluftskommun 2022 (naturvardsverket.se)

Kontakt

Kommentera