Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden följer varje år upp verksamheternas kvalitet.

Brukarundersökningar

Biblioteket

Tyck till om biblioteket

Fritidsgården

Fritidsgården besöksenkät 2015.pdf

Fritidsenkät - eleverna i årskurs 5 och 8 

Fritidsenkät 2009 åk 5 och 8

Fritidsenkät 2014 åk 5 och 8

Kvarteret Fritiden

Kvarteret Fritiden besöksenkät 2015

Kvarteret Fritiden besöksenkät våren 2016

Kvarteret Fritiden besöksenkät höst 2016

Kvarteret Fritiden besöksenkät höst 2017

Ljungby Arena

Besöksenkät Ljungby Arena våren 2016

Besökenkät Ljungby Arena höst 2016

Enkät föreningsmässa 2016

Besöksenkät Ljungby Arena höst 2017

Kulturskolan

Musikskolan enkät 2015

Musikskolan enkät hösten 2016

Sunnerboskoj

Utvärdering Sunnerboskoj sommaren 2016

Ljungby Tourist Center

Marknadsundersökning Ljungby Tourist Centers besökare 2015

Medborgarundersökningar

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning Rapportbilaga 2014

Naturvårdsverket

Sveriges friluftskommuner 2017

Kontakt

Kommentera