Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden följer varje år upp verksamheternas kvalitet.

Brukarundersökningar

Biblioteket

Tyck till om biblioteket 2015

Tyck till om biblioteket 2017

Tyck till om biblioteket 2019

Fritidsgården

Fritidsgården besöksenkät 2015

Fritidsgården besöksenkät 2017

Fritidsgården besöksenkät 2018

Fritidsgården besöksenkät 2019

Fritidsgårdens betydelse hos besökarna 2019

Vad de unga vill

Fritidsenkät - eleverna i årskurs 5 och 8 

Fritidsenkät 2009 åk 5 och 8

Fritidsenkät 2014 åk 5 och 8

Evenemang

Enkät föreningsmässa 2016

Enkät föreningsmässa 2019

Konststad 2020

Kvarteret Fritiden

besöksenkät 2015

besöksenkät våren 2016

besöksenkät höst 2016

besöksenkät höst 2017

besöksenkät våren 2018

besökenkät höst 2018

Besöksenkät våren 2019

Besökenkät höst 2019

Besöksenkät våren 2020

Ljungby Arena

Besöksenkät våren 2016

Besökenkät höst 2016

Besöksenkät höst 2017

Besöksenkät våren 2018

Besöksenkät höst 2018

Besöksenkät våren 2019

Besökenkät höst 2019

Besöksenkät våren 2020

Ljungby Gamla torg

Enkät - Loppisdeltagare sommaren 2017

Kulturskolan

Musikskolan enkät 2015

Musikskolan enkät hösten 2016

Kulturskolan enkät höst 2017

Kulturskolan enkät höst 2018

Kulturskolan enkät höst 2019

Sunnerboskoj

Utvärdering Sunnerboskoj sommaren 2016

Utvärdering Sunnerboskoj sommaren 2019

Medborgarundersökningar

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning Rapportbilaga 2014

Naturvårdsverket

Sveriges friluftskommuner 2017

Sveriges friluftskommuner 2018

Kontakt

Kommentera