Karta på Österleden.
Karta på Österleden.

Österleden etapp 1

Nu byggs den första etappen av Österleden. Den sträcker sig mellan John A Lagers väg till korsningen Nyårsvägen/Sätervägen. Den kommer att utgöra ny in- och utfart från bostadsområde Björket och Byagård vilket ska avlasta trafiken inom bostadsområdena.

När båda etapperna är utbyggda kommer Österleden att ersätta John A Lagers väg som en del av ringleden runt Ljungby tätort. 

Det här gör vi:

  • Ny väg (Österleden etapp 1) inklusive belysning mellan Midsommarvägen och Nyårsvägen (ca 500 m)
  • Ny cirkulationsplats i höjd med Nyårsvägen
  • Ny anslutning av John A Lagers väg till etapp 1
  • Nya gång- och cykelvägar inklusive belysning längs den nya vägsträckan samt mellan Nyårsvägen och Sätervägen

Så påverkas du:

  • Under byggtiden kommer byggtrafik och arbetsfordon att befinna sig i och omkring området.
  • Periodvis kan vägar behöva stängas av för att möjliggöra arbete.

När är vi klara:

  • Anslutningen av John A Lagers väg är färdig
  • Gång- och cykelbanorna har öppnats 
  • Den nya vägen och cirkulationsplatsen beräknas bli färdiga under sommaren 2024.

Kontakt

Kommentera