Karta på Österleden.
Karta på Österleden.

Österleden etapp 1

Nu byggs den första etappen av Österleden. Den sträcker sig mellan John A Lagers väg till korsningen Nyårsvägen/Sätervägen. Den kommer att utgöra ny in- och utfart från bostadsområde Björket och Byagård vilket ska avlasta trafiken inom bostadsområdena.

När båda etapperna är utbyggda kommer Österleden att ersätta John A Lagers väg som en del av ringleden runt Ljungby tätort. 

Det här gör vi:

  • Ny ringled inklusive belysning mellan Midsommarvägen och Nyårsvägen (ca 500 m)
  • Cirkulationsplats i höjd med Nyårsvägen
  • Ny anslutning av John A Lager väg till nya ringleden
  • Gång- och cykelvägar inklusive belysning längs nya ringleden samt mellan Nyårsvägen och Sätervägen

Så påverkas du:

  • Under byggtiden kommer byggtrafik och arbetsfordon att befinna sig i och omkring området.
  • Periodvis kan vägar behöva stängas av för att möjliggöra arbete.

När är vi klara:

Arbetena i etapp 1 planeras att vara slutförda hösten 2023.

Kontakt

Kommentera