titelbild

Donationsgatans förskola

Om förskolan

Donationsgatans förskola hälsar välkommen till 5 syskonavdelningar med barn i åldern 1-5 år. Förskolan är väl etablerad, bedrivs i intraprenadsform, och är naturskönt belägen med möjligheter till lek på både mindre innegårdar och på den större lekytan, med skogsparti. Sommartid arbetar vi med egen hönsgård som en del i undervisningen, där hönsgården innefattar hjälp från våra familjer under helger och helgdagar.

Förskolans egna tillagningskök serverar dagligen ca. 130 portioner mat och vi erbjuder vällagad och varierad kost som bidrar till god hälsa och matglädje.  Vi har eget lokalvårdarteam, och barnen deltar aktivt i Pedagogiskt kök och i Städpatrullen, som en del av undervisningen.

Vår pedagogik

Samverkan mellan hem och förskola är avgörande för barnens bästa, därför är du som vårdnadshavare viktig, redan från vår föräldraaktiva introduktion.

Vi arbetar för att ge varje barn de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina förutsättningar, och vi arbetar utifrån demokratiska former med barns delaktighet och inflytande i en förskolemiljö där vi alla utgör goda förebilder och främjar mångfald.

Utbildade barnskötare och förskollärare planerar, genomför och utvärderar undervisningen, utifrån följande ämnesblock:

 • Språk
 • Naturvetenskap och miljö
 • Matematik och teknik
 • Rörelse, kropp och hälsa
 • Musik och dramalek
 • Skapande, bild och form

Vi fokuserar särskilt på ett språkutvecklande arbetssätt och på att nyttja och skapa lärtillfällen under hela dagen. Pedagogerna använder tecken som stöd och bildstöd som komplement i det dagliga arbetet med språkutveckling.

Övergripande tema för 23/24 är Sagor och berättelser ”DET VAR EN GÅNG…”

Har du frågor och funderingar eller är nyfiken och skulle vilja veta mer är du välkommen att kontakta rektor. 

Kontakt

  Donationsgatans förskola

 • Donationsgatan 4, 341 35 Ljungby

  Kojan

 • Tel. 0733-75 43 12

  Solen

 • Tel. 0733-75 43 14

  Båten

 • Tel. 0733-75 43 15

  Svanen

 • Tel. 0733-75 43 16

  Landet

 • Tel. 0733-75 43 17

  Kök/Städ

 • Tel. 0733-75 42 99

Kommentera