Krig i vår omvärld

Ljungby kommun står upp för en värld fri från våld och vi står upp för demokratiska fri- och rättigheter. Det pågår krig på flera platser i världen och det som händer i vår direkta närhet påverkar oss och kommer att påverka oss på lång sikt.

Situationen i världen kan oroa och det sprids mycket information som är vilseledande, särskild bland barn och unga. Vi har därför samlat information och länkar till korrekta källor där du kan få tips och råd om hur du kan prata med barn om det som händer i världen.

För barn och unga och att prata med barn

Tro inte på allt du läser och dela inte okritiskt

Det är viktigt att vara källkritisk och att avstå från att sprida information som du inte vet stämmer. Sprid inte heller bilder, video eller textad information om vårt försvar. 

Du kan ställa dessa frågor till dig själv när du tar del av information och innan du sprider den vidare: Vem är avsändaren? Varför sprids informationen? Vad sprider jag själv för information?

Stöd vid oro

Information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.

Sveriges beredskap för kris och krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Här finns också information kring hur du kan förbereda dig i samband med en kris. Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" är en utmärkt hjälp för detta.

Skyddsrum

Samlad information om situationen

Information på andra språk

Här finns information på andra språk, till exempel engelska, arbiska och somaliska om hur du kan förbereda dig inför en kris. Det finns också information om kriget i Ukraina på engelska.

För dig som vill hjälpa

För dig som vill hjälpa till finns lokala hjälporganisationer som du kan vända dig till. Du kan även läsa på nationella hjälporganisationers sidor om vad du kan göra för att stötta människor som lever i oroliga delar av världen.

Kommentera