Avfall vid rivning och byggnation

Vid rivning, renovering och byggnation uppstår avfall som du är skyldig att ta hand om på ett hälso- och miljöriktigt sätt. Du som fastighetsägare eller byggherre är ansvarig för att skaffa sig kunskap om byggnaden. Det för att kunna veta vilket avfall som finns på fastigheten, vilket avfall som uppkommer och hur avfallet ska hanteras.

Denna information vänder sig till dig som bedriver verksamhet där byggnationer, renoveringar eller rivningar utförs. Generella regler för avfall vid rivning och byggnation.

För företag och verksamheter finns flera alternativ att tillgå vid bortskaffande av avfall. Om en entreprenör anlitas för hämtning och omhändertagande av avfall ska man kontrollera att transportören av avfallet har erforderliga tillstånd och att avfallet lämnas till godkänd mottagare.

Företag och verksamheter som vill utnyttja kommunens återvinningscentral på Bredemad för avlämnande av återvinningsmaterial kan mot en kostnad lösa ett återvinningskort. Ytterligare avgifter tillkommer vid avlämning av brännbart avfall samt deponiavfall.
Återvinningskort, mer information

Bortskaffande av farligt avfall

Farligt avfall skall alltid tas om hand separat och lämnas på godkänd plats.

Elektronikavfall, lysrör, glödlampor och batterier (inklusive bilbatterier) är tillåtet för företag och verksamheter att lämna till Bredemad. Fasta elinstallationer samt kyl- och frysdiskar eller dylikt kan lämnas mot en ytterligare avgift. Annat farligt avfall är inte tillåtet att lämna.

Anteckningsskyldighet över farligt avfall

Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra anteckningar över den mängd avfall som uppkommer årligen, vilka slag av avfall som uppkommer i verksamheten samt de anläggningar som de olika slagen av avfall transporteras till. Anteckningarna ska bevaras i minst 3 år.

Transporttillstånd

Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd.
Transport av avfall, mer information

Kontakt

Kommentera