Anmälan av dricksvattenanläggning

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att det är rent och hälsosamt att dricka. Därför finns regler för att minimera riskerna. Det betyder att du som har enskild brunn är ansvarig för att vattnet har god kvalitet och ser till att anläggningen fungerar väl.

Vattenverk och andra anläggningar som producerar dricksvatten för användning i offentlig eller kommersiell verksamhet ska anmäla sin verksamhet till miljö- och byggförvaltningen. Har du inte kommunalt vatten måste du ha ett egenkontrollprogram som visar hur du arbetar med att säkerställa att vattnet du använder är bra.

Vilka dricksvattenanläggningar ska registreras?

Livsmedelsverkets regler gäller allt dricksvatten som används i kommersiell eller offentlig verksamhet, oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs. Det kan gälla dricksvatten för till exempel

  • Restaurang, café, camping, bed & breakfast
  • Fastighetsägare som hyr ut bostäder
  • Förskola, skola, kursgårdar
  • En samfällighet med eget vattenverk som producerar mer än 10m³ dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.

Kontakta miljöavdelningen via kommunens kontaktcenter, telefon 0372-78 90 00, om du är osäker på om du behöver anmäla din verksamhet.

Hur anmäler jag?

Innan du får börja använda vattnet ska din verksamhet vara registrerad hos miljöavdelningen. Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning gör du på blankett och skickar till Miljö och byggförvaltningen.

Blankett för anmälan om registrering av mindre dricksvattenanläggning

Tillsammans med anmälan ska du också skicka in ett förslag på undersökningsprogram.

Förslag till undersökningsprogram

Vad händer sedan?

När miljöavdelningen har fått in alla uppgifter beslutar vi om registrering och riskklassning efter bland annat vattenförbrukning, typ av verksamhet och konsumentgrupp. Miljöavdelningen stämmer också av att din anläggnings undersökningsprogram överensstämmer med dricksvattenföreskrifterna. Du kommer sedan att få ett beslut om undersökningsprogram som fastställs av miljö- och byggnämnden.

Kontakt

Kommentera