titelbild

Blanketter och e-tjänster

På den här sidan har vi samlat de blanketter och e-tjänster du kan behöva i din kontakt med oss.

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Blanketter

Ansökan om lov samt bygg- och rivningsanmälan (blankett)

Ajourhållning lägenhetsregister (blankett)

E-tjänster

Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst)

Ansökan om förhandsbesked (e-tjänst)

Ansökan om strandskyddsdispens (e-tjänst)

Beställ gränsutvisning (e-tjänst)

Beställ nybyggnadskarta (e-tjänst)

Beställ utstakning av byggnad (e-tjänst)

Ajourhållning lägenhetsregister (e-tjänst) 

Begäran om slutbesked (e-tjänst)

Kommentera