Om kommunen

Ljungby - kommunen där sagor skrivs och där du får tid att leva. Ljungby kommun tar upp en rejäl yta av Småland och Kronobergs län. Inom våra kommungränser ryms många sjöar och ett varierande näringsliv. Vi har ett aktivt kulturliv och föreningsliv. I utbudet ryms också högskoleutbildningar som i flera fall är skräddarsydda för det lokala näringslivet och den offentliga sektorn. Det finns numera också en sjuksköterskeutbildning. Centrumhandeln kombineras med butiker och restauranger som är lokaliserade vid den södra infarten till Ljungby vid E4. Vi stoltserar med ett sagomuseum och en sagobygd som finns med i Unescos register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv, i vårt fall, den muntliga berättartraditionen.