Om kommunen

Ljungby - kommunen där sagor skrivs och där du får tid att leva.

Ljungby är den lilla staden där det är nära till allt, vilket också skapar tid över till familj och fritid. Och när man vill åka iväg finns både E4 och väg 25 precis utanför stadsgränsen.

I Ljungby kommun bor drygt 28 400 personer. Största tätorterna är Ljungby, Lagan, Ryssby och Lidhult. Inom kommunen finns 22 mindre orter där cirka hälften av kommuninvånarna är bosatta. På flera av dessa orter finns det skolor och förskolor. Även ett par av kommunens boenden för äldre finns utanför tätorten. Liksom många företag.

Ljungby kommun är en plats som tar upp rejält med yta av Småland och Kronobergs län. Inom våra kommungränser ryms cirka 28 000 invånare, mängder med sjöar och ett varierande näringsliv. Vi har ett aktivt kulturliv och föreningsliv. I utbudet ryms också högskoleutbildningar som i flera fall är skräddarsydda för det lokala näringslivet och den offentliga sektorn. Det finns numera också en sjuksköterskeutbildning.

Centrumhandeln kombineras med butiker och restauranger som är lokaliserade vid den norra infarten till Ljungby vid E4.

Vi stoltserar med ett sagomuseum och en sagobygd som finns med i Unescos register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv, i vårt fall, den muntliga berättartraditionen.

På dessa sidor hittar du information om kommunens organisation och ekonomi, men också kartor och statistik. Här finns även information för dig som är ny i vår kommun, och för dig som funderar på att starta företag här eller flytta hit och jobba och leva här.

Ljungby kommun som arbetsgivare

Ljungby kommun är den största arbetsgivaren med cirka 2 800 medarbetare fördelade på omkring 250 yrken. Tillsammans med små och stora, vissa världsledande, företag drivs utvecklingen framåt och skapar sysselsättning.

Etablera i Ljungby

Ljungby kommun strävar mot att alltid ha byggklar mark för att underlätta för företag som vill etablera sig här. 

Vision

Vi har som mål att växa och bli 35 000 invånare år 2035. Det är kommunens vision. Läs mer om vision och mål under ingången Politik.