titelbild

Kånna förskola

Vi vill ge våra barn möjlighet till en daglig utevistelse i en kreativ miljö. Barnen är alltid ute minst en gång, men ofta två gånger per dag, beroende på väder och årstid. Vi har en stor och fin utegård med variation av gräs, träd och buskar. Det finns även en stor cykelslinga som går runt utegården och i dungen bakom förskolan får barnen tillgång till motoriska utmaningar.

Kånna förskola består av en avdelning vid namn Månen. Barnen är i åldrarna 1-5 år.

Förskolan är belägen i nära anslutning till aktiva jordbruk och vi är alltid välkomna för besök för att barnen ska få lära sig mer om djur och om hur jordbruket fungerar. Tradition varje vår är att titta på "kosläppet".

Vår vision

När "våra" barn lämnar förskolan vill vi att de ska minnas Kånna förskola som en plats där de hade roligt och fick leka mycket. En förskola där de lärde sig tro på sig själva och sin egen förmåga, där de kände sig trygga och lärde sig att samarbeta och känna empati för alla människor runt omkring dem. 

Vårt arbetssätt

 • Hos oss är barnen i fokus och vårt arbetssätt har sin utgångspunkt i barnens behov och intressen.
 • Hos oss ska alla barn känna trygghet, respektera och bemöta varandra på ett bra sätt och ha förståelse för att vi alla är olika.
 • Hos oss känner vi lust och glädje i leken och lärandet, tillsammans och var och en.
 • Hos oss nyttjar vi naturen, "flyttar ut" pedagogiken, leker och lär i sol, regn och vind.
 • Hos oss stimuleras barnen till fantasi, vetgirighet, nyfikenhet, kreativitet och får ställa sina egna "kluriga" frågor. Som pedagoger undviker vi färdiga lösningar och stimulerar hellre barnen till att tillsammans eller enskilt söka svaren på olika frågetecken.
 • Hos oss gör vi föräldrarna delaktiga och engagerade i vår verksamhet genom till exempel gemensamma fixarkvällar och meningsfulla föräldramöten.

Vår helhetssyn på barnet

Vi ger barnet motorisk träning i åldersindelade grupper. Vi arbetar med olika slags rörelser, både grov- och finmotoriska, såväl i gymnastiken som på skogspromenaden.

Vi ger barnet språklig träning i åldersindelade grupper. Vi läser och arbetar mycket med rim och ramsor, sånger, fingerramsor, drama, rim med bilder, namnlappar och språkpåsar.

Vi ger barnet social träning genom att vi bekräftar barnet ("du duger, du är viktig"), ger det trygghet och omsorg. Vi arbetar med att få barnen att fungera i grupp. De får duka, duka av, skölja sin tallrik och städa upp efter sig. Av- och påklädning tränas.

Vi övar så att de kan skriva sitt namn och räkna till över 20. Vi leker fram grundfärgerna genom färglekar där barnen målar olika sånger. Olika klippmoment tränas. Vi lär barnen från tidig ålder att visa hänsyn, vänta på sin tur och lyssna på andra. Vi som personal är noga med att visa barnen och de andra vuxna hänsyn och respekt och lär barnen på så sätt att respektera andra människor och lyssna på varandra. Vi har även rollspel där barnet får agera för att känna trygghet och växa i tron på sig själv. Vi tränar dem att ta och klara av konflikter utan att vi ingriper alltför tidigt.

Vi ger alla barn en god grund att stå på inför det livslånga lärandet. Vi gör verksamheten rolig, trygg och lärorik med olika pedagogiska leksaker och genom att vi låter barnen utvecklas i den fria leken. Vi är lyhörda för och positiva till barnets ideér och tankar genom att vi låter barnet utforska saker och ting, både i ute- och innemiljö.

Leken är ett viktigt sätt att lära och vår verksamhet ska präglas utifrån den.

Hur vi jobbar med surfplattor på förskolan

Ipad i verksamheten som ett pedagogiskt verktyg främjar samarbete, både mellan barnen och mellan barn och vuxna. Barnen får möjlighet att stimuleras och utmanas i det mesta som läroplanen för förskolan belyser.


Föräldrars delaktighet

Du som förälder är viktig för oss!

Vi vill att du känner dig respekterad, är trygg med vår förskolas arbetssätt, att du kontinuerligt får insikt i och har inflytande över vår verksamhet.

På förskolan har personalen en öppen, daglig kontakt mellan föräldrar och personal. Förskolan har även utvecklingssamtal, föräldramöten och familjefester. Det finns också ett föräldraråd på förskolan och du kan också göra din röst hörd genom enkäter. Föräldrarådet träffas två gånger per år tillsammans med personal och rektor. Syftet med föräldrarådet är att få föräldrar mer delaktiga i verksamheten.

Kontakt

  Kånna förskola

 • Magnus Hagmans väg 9, 341 70 Ljungby

  Månen

 • Mobil: 0733-75 44 51

  Pluto

 • Mobil: 0733-75 43 48
Barn programmerar en robot.
Barn hälsar på en ko i en hage.
Barn jobbar pedagogiskt med en surfplatta.
Barn skördar egenodlade grönsaker.

Kommentera