titelbild

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden. Utbildningen är treårig.

På teknikprogrammet utvecklar du dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du får en bra och bred teknisk allmänbildning där du lär dig lösa problem både individuellt och i grupp. Du arbetar både teoretiskt och praktiskt vilket ger dig en förståelse för hur tekniken och teknikutvecklingen påverkar människan och den värld som vi lever i. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Så här arbetar vi

På programmet söker och bearbetar du information källkritiskt. Du utgår från praktiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra, ofta i projektform. Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag.

Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för att bättre förstå tekniska system.

På TE är det självklart att använda datorn som ett redskap. I de olika teknikkurserna får du lära dig olika datortillämpningar. Det kan vara fördjupande delar av ordbehandling och kalkylprogram kopplade till tekniska beräkningar, presentationer i form av bildspel, webbdesign med mera. Du får lära dig att göra industriritningar i CAD, styrteknik med datorer, programmering, digitalteknik. Vill du fördjupa dig inom dessa områden kan du använda dig av det individuella valet. Matematik är ett språk och verktyg inom teknikområdet för att förstå och uttrycka olika samband. När du studerar fysik och kemi kopplar du det till tekniska processer. Därför läser du matematik på hög nivå.

I de olika kurserna arbetar vi ofta med projekt som är en väg in i entreprenörskap. Är du speciellt intresserad av entreprenörskap kan du i åk 2 välja det som individuellt val och starta ett UF-företag (Ung företagsamhet).

Så här är programmet uppbyggt

Gymnasiegemensamma ämnen

På TE är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen

Programgemensamma karaktärsämnen är: fysik, kemi och teknik.

Programfördjupning

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. 

Inriktningar

  • Design- och produktutveckling
    fokuserar på mekatronik, design, programmering, CAD och konstruktion. Då får du en bred grund och förbereds inför vidare studier och yrkeslivet.
  • Informations- och medieteknik
    fokuserar på dator- och nätverksteknik, programmering och webbutveckling.

Individuellt val

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa ur ett stort kursutbud.

Gymnasiearbete

På TE genomför vi gymnasiearbetet genom att lösa en verklig uppgift på ett företag.

Poängplan

Vill du se de specifika kurserna och poängfördelningen över de tre utbildningsåren så hittar du programmets poängplan längre ner på sidan.

 

Entreprenörskap och teknik

Du har möjlighet att fördjupa dig i entreprenörskapets värld med anknytning till teknikområdet. För att tekniken ska utvecklas behöver du utveckla nya och kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar i omvärlden. Det kan handla om utveckling av produkter och tjänster inom teknikområdet, både lokalt och globalt. Då är entreprenörskunskaper viktiga att ha med i bagaget.

Framtiden

Tekniker har alltid haft viktiga och ledande roller i förnyelse och utveckling av näringsliv, produktion och affärsliv.

Teknikprogrammet ger dig en bra grund och behörighet till många olika utbildningar. Inom det tekniska området kan du också läsa vidare till högskoleingenjör eller civilingenjör.

Prognoser visar att det kommer vara stor brist på ingenjörer och tekniker framöver. Prognosen pekar på en brist på 50 000 ingenjörer inom en 10-årsperiod.

Högskolebehörighet

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med vår studie- och yrkesvägledare.

Programstruktur

Kontakt

Kommentera