Elförsörjning

För att skydda samhället vid elbrist finns ett planeringsarbete som kallas ”styrel”. Det är en prioritering av samhällsviktiga elanvändare som används om det uppstår brist på eleffekt.

Vid en brist av eleffekt finns risk för att hela elsystemet kollapsar och för att skydda det kan Energimyndigheten besluta att koppla bort användare från elnätet. Det betyder att strömmen bryts för delar av nätet för att kunna förse mer samhällsviktig verksamhet med el. Risken för frånkoppling är större nu än vad den varit tidigare. 

Styrel är en del av krisberedskapen

Arbetet med styrel görs av kommuner, privata aktörer, länsstyrelser och statliga myndigheter. Dessa gör prioriteringar av samhällsviktig verksamhet och i vilken ordning olika verksamheters elförsörjning stängs av. Högst prioriterade är exempelvis sjukhus och lägst prioriterade är privatpersoner och stora delar av näringslivet. Om strömmen inte bryts när det krävs kan elförsörjningssystemet kollapsa.

Så här kan du förbereda dig?

Många offentliga verksamhet och företag har reservkraft som skyddar liv, hälsa och verksamhet. Privatpersoner kan förbereda sig med hjälp av sin hemberedskap. Läs mer om hemberedskap här.

Driver du företag kan du gå igenom din kontinuitetshantering.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har information du kan använda dig av i din kontinuitetshantering.

Kommentera