titelbild

Om det brinner

Vid en brand, gör så här, i den här ordningen:

Rädda

Först och främst ska du rädda dig och din familj från branden. Rök stiger uppåt och den säkraste utrymningsvägen vid brand är att krypa på golvet. Stäng dörrar efter dig så fördröjer du den farliga rökens spridning och vinner livsviktig tid.

Om du upptäcker att det finns rök i trapphuset ska du gå in i din lägenhet igen, stänga lägenhetsdörren och ringa larmnumret 112.

Varna

Varna andra som är i närheten så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma

När du och din familj är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa larmnumret 112. Berätta vad som hänt, var det har hänt, varifrån du ringer och vem du är.

Släck

Först därefter kan du försöka att själv släcka branden, men riskera inte din egen hälsa. 

Kommentera