titelbild

Livslångt lärande för alla

Visionsmål "Livslångt lärande för alla" innebär att vi ska ge stöd efter behov, vara ledande inom pedagogiska läroformer, hålla hög kompetens och sprida denna till våra invånare. Vi ska ha kompetens för framtiden och vi ska genom kultur, idrott och föreningsliv ge möjlighet till kunskap och ett livslångt lärande för alla.

Visionsmålet ställer krav på möjligheter till utveckling av kompetenser och färdigheter för invånare i alla åldrar. Nyckelord för inriktningen inom visionsmålet är utbildning, trygghet, jämlikhet och inkluderande. För att öka attraktiviteten i Ljungby måste vi få fler att känna sig trygga och inkluderade i samhället.

Hur följer vi upp visionsmålet och de globala målen?

Ljungby kommun gör uppföljningar som en del av målstyrning och måluppföljning. Resultat och analyser presenteras i årsredovisning och delårsrapporter. Nyckeltal för de globala målen, som samlas in nationellt och som är jämförbara mellan kommuner, finns även samlade och presenterade på Koladas webbplats: Jämföraren - Kolada

Exempel på vad vi gör i arbetet med de globala målen och visionsmålen

Kommentera