Livsmedelsverksamhet

Ett livsmedelsföretag producerar, distribuerar, lagrar, säljer eller serverar livsmedel. Livsmedelsföretag finns i hela kedjan från jord till bord.

Definitionen av livsmedel omfattar bland annat drycker, godis, kosttillskott, dricksvatten och snus, alltså inte bara det som vi vanligen kallar ”mat”. För att verksamheten ska räknas som ett livsmedelsföretag ska den ske regelbundet och organiserat. Den som bedriver verksamheten kan vara till exempel ett bolag, en förening, en privatperson eller en kommun.  

En anmälan om registrering ska göras minst två veckor innan du startar upp, se rubriken ”Starta livsmedelsverksamhet” i vänsterspalten. Inför att du ska starta din verksamhet kan du kontakta oss för rådgivning, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. 

Lagstiftning

Det finns regler som alla livsmedelsföretag måste följa. De gäller i alla led i livsmedelskedjan – produktion, tillverkning, import, transport, försäljning och servering till konsumenten – och de gäller både stora och små företag. Som livsmedelsföretagare är det viktigt att känna till vad som krävs av dig. 

Om du vill läsa mer om själva lagstiftningen, eller söka upp en speciell lagstiftning så hittar du det på Livsmedelsverkets webbplats. Länk finns längre ned på sidan.

Kunskap

Lagstiftningen är inriktad på de mål som ska uppnås och går inte in på detaljer. Reglerna är alltså flexibla. Det betyder att de i många fall ger dig som företagare möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målen. Du väljer den väg som passar din verksamhet bäst. Du som driver ett livsmedelsföretag ansvarar för att livsmedlen du hanterar är säkra och att verksamheten följer lagstiftningen. Det är alltid du som livsmedelsföretagare som är ytterst ansvarig för att de livsmedel du producerar, säljer eller transporterar är säkra för konsumenten och att kunden inte blir lurad.

Rutiner, egenkontroll och information

För att kunna ha en säker hantering behöver du ha tydliga rutiner för alla som ska hantera livsmedel. Systemet består av rutiner, egna kontroller och uppföljningar av verksamheten. När vi kontrollerar din verksamhet bedöms om du är medveten om eventuella faror och har rutiner för att minimera riskerna.

Här är exempel på saker kontrollmyndigheten kontrollerar:

  • Att lokalen är lämplig för verksamheten.
  • Att det finns rutiner för hygien, till exempel städning.
  • Att du kan visa spårbarhet för livsmedel, det vill säga att du kan visa varifrån du köper produkter eller ingredienser.
  • Att livsmedelsinformation och märkning är korrekt.

Kontakt

Kommentera