titelbild

Livsmedelsverksamhet

Alla verksamheter där livsmedel hanteras kallas i livsmedelslagstiftningen för livsmedelsanläggningar. Det kan bland annat handla om pizzerior, restauranger, livsmedelsbutiker, kaféer, vattenverk eller mottagningskök i en förskola.

Den som bedriver livsmedelsverksamhet är ytterst ansvarig för att maten som säljs eller serveras är säker för människors hälsa och att kunden inte blir lurad. För att hjälpa dig som planerar att starta livsmedelsverksamhet har vi sammanställt information om vad du behöver känna till innan du börjar. Inför att du ska starta din verksamhet kan du kontakta oss för rådgivning, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev som vi använder för att informera livsmedelsverksamheter i Ljungby kommun om exempelvis ny lagstiftning eller tips.

Lagstiftning

Alla är skyldiga att känna till den lagstiftning som berör den verksamhet som bedrivs. I Sverige berörs livsmedelsområdet av EU-lagstiftningar tillsammans med svenska föreskrifter. Lagstiftningarna reglerar bland annat hur du ska göra när du startar en verksamhet, vilka krav som finns på lokalen och vilka rutiner (egenkontroll) som behöver finnas i verksamheten. Exempelvis finns krav på att verksamheten ska identifiera vilka risker som finns med den livsmedelshantering som utförs.

Kunskap

I lagstiftningen finns också krav på att den som bedriver livsmedelsverksamhet ska ha tillräcklig kunskap. Ju större risker, desto mer kunskap krävs. Saknar du kunskaper för den verksamhet du planerar finns det flera oberoende företag som kan hjälpa dig med att skaffa de kunskaper som krävs.

Rutiner, egenkontroll och information

För att kunna ha en säker hantering behöver du ha tydliga rutiner för alla som ska hantera livsmedel. Det ska också vara lätt för ny personal att sätta sig in i vilka rutiner som finns. Att ha tillräckliga rutiner är ett förbyggande arbete som ingår i det som kallas egenkontroll. Verksamheten är också skyldig att kunna informera kunden om vad maten som säljs eller serveras innehåller.

Branschorganisationer och branschriktlinjer

Till din hjälp finns flera branschorganisationer som har tagit fram specifika branschriktlinjer för hur en typ av verksamhet ska skötas för att uppnå lagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram i samråd med Livsmedelsverket, som har en aktuell lista med riktlinjer på sin webbplats.

Kontakt

Kommentera