Allmän platsmark

Allmän platsmark är den mark som ägs av Ljungby kommun både inom och utom planlagt område samt enskilda vägar i de fall kommunen ansvarar för drift och underhåll.

Du måste ha tillstånd om du vill använda en allmän plats för exempelvis uppställning av byggnadsställning eller container, ha ett försäljningsstånd, arrangera en konsert med mera. Du måste också ha tillstånd och skriva avtal med kommunen om du vill gräva i den allmänna platsmarken.

Det är tekniska förvaltningen som har ansvar för kommunens gator och vägar samt grönområden.

Vill du använda den allmänna platsmarken kontaktar du tekniska förvaltningen om vilket område som är mest lämpligt för det du vill göra. Därefter gör du en ansökan om användande av offentlig plats hos polisen och avvaktar svar.

Observera att polisens handläggningstid är minst sex veckor under tiden mars-augusti. Det innebär att ansökan måste skickas in cirka åtta veckor före genomförande-/startdatum. Läs mer om vad ansökan ska innehålla och ansökningstider på informationsbladet nedan.

Grävning i allmän platsmark

För att gräva i den allmänna platsmarken behöver du:

1. Ta del av informationen i dokumentet "Ljungby kommuns bestämmelser för grävning i allmän platsmark" som du hittar längst ner på denna sida.  

2. Ansöka om grävningstillstånd.

3. Rapportera slutförd grävning när arbetet är klart. 

Ansök om grävningstillstånd 

Du ansöker om grävningstillstånd via e-tjänst.
Till e-tjänst: Ansökan om grävning i allmän platsmark

Rapportera slutförd grävning

När arbetet är slutfört rapporterar du in det till oss via e-tjänst.
Till e-tjänst: Rapport av slutförd grävning i allmän platsmark 

Trafikanordningsplan

Vi värnar om en bra framkomlighet och garantera en god säkerhet i samband med att olika arbeten och aktiviteter utförs på vår mark. Om du ska göra arbeten på allmän platsmark som påverkar trafiksituationen måste du lämna in en trafikanordningsplan som beskriver hur trafiksäkerheten ska garanteras.

Till e-tjänst: Trafikanordningsplan vid vägarbete

Kontakt

Kommentera