För dig som avfallsentreprenör

Vill du hjälpa oss att samla in förpackningar från flerbostadshus? Då är ditt företag välkommet att ansöka om att bli godkänd entreprenör inom vårt auktorisationssystem.

Insamling av förpackningar 

Från och med den 1 januari 2024 är insamling av förpackningar ett kommunalt ansvar. Det innebär att kommunen ansvarar för insamling och transport av avfallet även från flerbostadshus. För att kunna anlita entreprenörer behöver vi först godkänna er genom en auktorisation med ett antal uppställda krav. Alla entreprenörer som ansöker och som uppfyller kraven blir auktoriserade av kommunen. 

Så ansöker du om att bli godkänd entreprenör

Auktorisationssystemet gäller fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter. Här finns föreskrifter om auktorisationen och ett ansökningsformulär att fylla i och skicka in. 

Auktorisation


När ditt företag har blivit godkänt publicerar vi företagets namn på sidan godkända avfallsentreprenörer. Den uppdateras så fort en entreprenör har blivit godkänd.

För returpappret har kommunen haft ansvar för insamling, transport och behandling sedan 2022 då producentansvaret togs bort. Är du intresserad även av returpapper? Välkommen att höra av dig till oss! 

Kontakt

Kommentera