Sydvattens Bolmenfond

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln som för vatten från sjön Bolmen i Småland till Skåne där det renas till dricksvatten. 

Sök medel ur Sydvattens Bolmenfond

Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra vattenkvaliteten i Bolmen. Fonden är en del av det långsiktiga vattenförvaltningsarbete som Sydvatten bedriver i sjön Bolmen. Sydvatten avsätter 500 000 kr per år till fonden. Det grundläggande syftet med Sydvattens Bolmenfond är att bidra till vattenkvalitets­förbättrande åtgärder eller aktiviteter.

Föreningar, intresseorganisationer och kommuner kan söka bidrag från fonden. Läs mer om Sydvattens Bolmenfond och hur du söker. 

Man kan ansöka om bidrag ur fonden i tre omgångar: Senast den 15 mars, den 15 augusti och den 15 november. 

Kommentera