titelbild

Centrumutveckling

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. Ljungby centrum är viktigt för kommunens utveckling och attraktionskraft. Ett attraktivt centrum stärker livskvaliteten för boende i hela kommunen och ökar intresset från besökare.

Ljungby kommun har ett etablerat samarbete med fastighetsägare och centrumföreningen i Ljungby. Syftet är att med gemensamma krafter utveckla Ljungby centrum. Vi vill alla ha fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö för både invånare och besökare.

Vi har växlat upp arbetet! 

Sedan hösten 2023 utvecklar och systematiserar vi arbetssättet och växlar upp arbetstakten. Vi har fördjupat samarbetet med branschorganisationen Svenska Stadskärnor. De har kunskap och erfarenhet inom utveckling av stadskärnor, centrum, offentliga platser och stråk. Arbetet medfinansieras av Leader Linné Småland och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Processen där allt bygger på samarbete

Vi arbetar enligt den så kallade BID-processen. BID betyder Business Improvement District (affärsutvecklingsområde) och är en beprövad, systematisk arbetsmodell där alla parter blir involverade, aktiverade och delaktiga i utvecklingsarbetet. Allt bygger på samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. Det passar oss bra i Ljungby - här formar vi framtiden tillsammans!

Läs mer om hur vi arbetar med centrumutveckling enligt BID-processen.

Så här långt har vi kommit

I november 2023 startade vi upp arbetet med introduktion och inspiration som är första steget i processen. Engagemanget var stort. Totalt deltog 140 personer från alla ovanstående branscher i uppstarten.

Den 31 januari genomförde vi platsvandringar i flera grupper och en gemensam kickoff med workshop med totalt 120 deltagare. Då bildades ett antal arbetsgrupper, en för varje fokusområde i BID (platsvarumärke, utbud, platsen, tillgänglighet samt tryggt, säkert, rent och snyggt). Varje arbetsgrupp består av representanter från flera aktörer, handel, fastighetsägare, övrigt näringsliv, föreningar och kommun.

Arbetet fortsatte i styrgruppen, fastighetsägargruppen och arbetsgrupperna för fokusområdena i BID. Den 18 april samlades vi igen för att få rapporter av alla grupper som innehöll en mängd idéer och mer konkreta åtgärder för en mer attraktiv stadskärna. Grupperna arbetar nu vidare utifrån respektive fokus med att prioritera och konkretisera ett antal förslag.   

Save the date - nästa stora träff 30 september!

Nästa tillfälle då vi samlas för en stor träff blir den 30 september. Länk till anmälan kommer längre fram. 

Har du inte varit med tidigare? Det går bra att komma ändå, alla är välkomna. Bara hör av dig till Stefan.  

Kontakt

Logotyp för EU och leader Linne

Kommentera