titelbild

Hämta dricksvatten eller industrivatten

På Kungsgatan 43 i Ljungby finns en vattenkiosk där hushåll kan hämta dricksvatten om det uppstår ett långvarigt vattenavbrott. För lantbruk och andra företag finns möjlighet att hämta industrivatten (åvatten) till djur och bevattning och dricksvatten i större mängd.

Vatten till hushåll vid långvarigt vattenavbrott

I vattenkiosken kan vanliga hushåll hämta vatten i flaskor eller dunkar. Dricksvattnet i kioskens vanliga kran är kostnadsfritt.

Nödvattentank
Vid långvariga vattenavbrott har kommunen även möjlighet att ställa ut tankar med nödvatten på andra orter i kommunen. Information om när och var nödvattentankar placeras ut lämnas på kommunens hemsida, facebook samt via servicemeddelande i radio.

Vatten för lantbruk och företag

I vattenkiosken finns även möjlighet för lanthushåll eller företag att hämta industrivatten (åvatten) i större behållare utan kostnad. Då krävs en särskild nyckel som hämtas ut efter kontakt med VA- och renhållningsavdelningen, tel. 0372-78 93 60. Kontakta oss även vid behov av dricksvatten i större mängder, exempelvis i IBC-behållare. Dricksvatten som tas i slang faktureras.

Kan jag använda vatten ur närliggande sjö eller vattendrag? 
Uttag för bevattning kräver i de allra flesta fall tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Mindre uttag av ytvatten kan anmälas till Länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsen Kronobergs sida om vattenuttag.

Kommentera