titelbild

Hämta dricksvatten eller industrivatten

På Kungsgatan 43 i Ljungby finns en vattenkiosk där hushåll kan hämta dricksvatten om det uppstår ett långvarigt vattenavbrott. För lantbruk och andra företag finns möjlighet att hämta industrivatten (åvatten) till djur och bevattning och dricksvatten i större mängd.

Vatten till hushåll vid långvarigt vattenavbrott

I vattenkiosken kan du som privatperson hämta dricksvatten i flaskor eller dunkar. Det är kostnadsfritt, medan dricksvatten i större mängd faktureras med 50 kr/kubikmeter. Det kräver egen slang och nyckel, se nedan.

Nödvattentank

Vid långvariga vattenavbrott har kommunen även möjlighet att ställa ut tankar med nödvatten på andra orter i kommunen. Information om när och var nödvattentankar placeras ut lämnas på kommunens hemsida, facebook samt via servicemeddelande i radio.

Vatten för lantbruk och företag

I vattenkiosken finns även möjlighet för lanthushåll eller företag att hämta industrivatten (åvatten) och/eller dricksvatten med slang i större behållare (t.ex. i IBC-behållare). Industrivatten kostar 10 kr/kubikmeter och dricksvatten 50 kr/kubikmeter och faktureras varje kvartal. 

För att hämta vatten med slang i större behållare krävs en individuell nyckel. Den kostar 250 kr inkl. moms att ta fram, sedan använder du den varje gång du hämtar vatten. Du får även en inloggning så du kan logga in och se hur mycket vatten du hämtat.

Till e-tjänsten: Beställning av nyckel till vattenkiosk

Vattenuttag från sjöar, vattendrag och grundvatten

Beroende på hur mycket vatten du tar ut eller hur stor miljöpåverkan blir, kan du behöva göra en anmälan eller ansöka om tillstånd. Uttag för bevattning kräver i de allra flesta fall tillstånd från Mark- och miljödomstolen. För vissa mindre uttag av ytvatten räcker det med en anmälan till Länsstyrelsen. 

Undantag från krav på tillstånd

Du behöver inte tillstånd eller göra en anmälan för vattenuttag till husbehov för enskilda fastigheter. Observera att vattning av gräsmattor inte räknas som husbehov!

Du behöver inte heller tillstånd eller anmälan för vattenuttag för en jordbruksfastighets vattenuttag för djurhållning.

Läs mer om vad som gäller för vattenuttag på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats.

 

Kommentera