Barn med funktionsnedsättning

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta är en lag som ger speciella rättigheter till personer med vissa funktionsnedsättningar. Syftet med lagen är att främja personer med funktionsnedsättnings rätt till jämlikhet, stärka förmågan att leva ett självständigt liv och kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

Lagen gäller för:

  • Personer med utvecklingsstörning och autism.
  • Personer som fått en hjärnskada som vuxen efter en olycka eller sjukdom och som behöver hjälp med att förstå.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte uppenbart beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter.

Så här ansöker du om LSS 

Ansökan om LSS-stöd för barn gör du genom e-tjänst;

Ansökan om LSS-insatser för vuxna och barn

eller genom att ringa LSS-/biståndhandläggaren, se kontaktuppgifter nedan. 

Kostnader

LSS-stöd är gratis. Men du betalar själv din mat, resor, nöjen och hyra.

Olika slags hjälp

Avlösarservice

Föräldrar som har barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan ha rätt till avlösarservice. Det betyder att en person kommer hem och hjälper till så att föräldrarna kan gå hemifrån.

Bostad med service för barn och ungdomar

En del barn och ungdomar kan inte bo hemma hos sina föräldrar. De kan ha rätt att bo hos en annan familj (familjehem) eller i en bostad där de kan få den hjälp de behöver.

Ledsagarservice

Du kan ha rätt att få en ledsagare som följer med dig när du vill gå ut.

Kontaktperson

Du kan ha rätt att få en kontaktperson, som kan vara som en vän för dig. En kontaktperson kan följa med dig på fritidsaktiviteter, gå på bio, fika eller bara umgås.

Korttidsvistelse utanför hemmet 

Du som bor hos dina föräldrar kan ha rätt att vara på korttidshem eller en extra familj (som kallas stödfamilj). Där kan du ha roligt och där kan du vila dig. I Ljungby finns korttidshemmet Planeten.

Läs mer om Planeten här

Korttidstillsyn 

Du som går i skolan och är äldre än tolv år kan ha rätt att få göra något efter skolan och på loven när dina föräldrar arbetar. I Ljungby har vi korttidstillsyn på Planeten. 

Läs mer om Planeten här

Personlig assistans

Du kan ha rätt till en personlig assistent om du behöver mycket hjälp, kanske med att klä på dig, duscha eller hjälp med att prata med andra.

Läs mer om personlig assistans här: Personlig assistans

Kontakt

Kommentera