titelbild

Avgifter för vatten och avlopp

Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar avgifter enligt en VA-taxa som kommunfullmäktige beslutar om. VA-verksamheten är självfinansierad, vilket innebär att avgifterna inte ger något överskott utan bara är till för att täcka kostnaderna.

Avgifterna är uppdelade i anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är den avgift som en fastighetsägare betalar när fastigheten ansluts till den allmänna VA-anläggningen. Brukningsavgifter är de löpande avgifter som fastighetsägaren betalar för brukandet av VA-anläggningen.

VA-taxan finns att läsa nedan. Kontakta VA-/renhållningsavdelningen för prisuppgifter.

Kommentera