titelbild

Byagårdens förskola

Byagårdens förskola som ligger i utkanten av Ljungby. Förskolan har sex avdelningar och en av dessa fungerar som integrerad språkförskola för barn med försenad eller avvikande tal- och språkutveckling.

Barnets utveckling, inflytande och språk är alltid i fokus. Barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga. Vårt arbete baseras på trygghet, lärande, respekt och samhörighet, samt ett tillåtande klimat för varje individ.

Ur Förskolans läroplan (Lpfö 18)

Utbildningen i förskolan ska

 • lägga grunden för ett livslångt lärande.
 • vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
 • utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
 • ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation

Leken som verktyg

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till att samarbeta och lösa problem. I leken tränar vi turtagning, empati, inlevelseförmåga, språket och mycket annat.

Lärmiljöer

Pedagogerna arbetar ständigt för att skapa en utbildningsmiljö som stimulerar till utveckling och lärande. Genom att ta tillvara på barnens kunskaper, erfarenheter och intressen arbetar vi ständigt med att förändra och utveckla utbildningens innehåll.

Utegården är stor och lockar till lek och rörelse. Där finns en stor gräsplan, pulkabacke och en liten skogsdunge med många roliga stigar. Vi har nära till skog och natur som lockar barnen in i en värld full av upptäckarlust och spänning.

Värdegrundsarbetet

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden, det är ett med undervisningen och den pedagogiska vardagen. Barnen ska känna sig trygga och få vara som de vill vara samt ges stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska kunna påverka sitt eget lärande genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla sin demokratiska kompetens.

Vi värnar om våra traditioner som skapar gemenskap och glädje.

Vällagad mat

Det behövs bra mat med gott om näring och energi för dagar fulla av lek och lärande. Byagårdens förskola har ett eget tillagningskök som serverar vällagad och god mat med bra kvalitet till förskolans avdelningar.

Vi lagas mat från grunden och bakar eget bröd de dagar vi serverar soppa. Målsättningen är att använda 100 % svenskt kött och en fjärdedel ekologiska produkter.

Föräldrar

Vi har en väl fungerande kontakt med föräldrar vid hämtning och lämning och en gång per år har vi "Möt oss i vår vardag". Vi ger då föräldrarna möjlighet att i lugn och ro prata med personal och se vår förskoleverksamhet.

Vi har dessutom utvecklingssamtal och regelbundna föräldramöten. Vi har också sommarfest, Luciafirande och drop in-fika. Introduktionen sker i samråd med dig som förälder.   Vår introduktion tar i regel 2 veckor.

Vi använder oss av verksamhetssystemet Unikum, där hittar du aktuell information samt för möjlighet till inblick i verksamheten genom till exempel bilder.

Språkförskoleavdelning

Avdelningen Gläntan drivs som språkförskola. Läs mer om språkförskolan på webbsidan Språkförskola.

Hör gärna av dig

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till någon av oss!

Kontakt

  Byagårdens förskola

 • Byagårdsvägen 4, 341 39 Ljungby

  Köket

 • Tel. 0733-75 43 10

  Gläntan

 • Tel. 0733-75 43 07

  Ängen

 • Tel. 0733-75 43 08

  Fållan

 • Tel. 0733-75 43 09

  Hagen

 • Tel. 0733-75 43 11

  Lyckan

 • Tel. 0733-75 43 35

  Lyan

 • Tel. 0733-75 43 24

Kommentera