titelbild

Att bli kontaktperson eller kontaktfamilj

Kanske är du precis den person som någon av våra barn, ungdomar och vuxna just nu väntar på?

En kontaktperson, kontakt- eller stödfamilj är en medmänniska eller familj som har tid, tålamod  och önskan att vara ett stöd till en person med funktionsnedsättning eller med sociala behov. Du bör vilja skapa en relation som varar en längre tid. Du behöver ingen särskild yrkeskompetens men du bör ha ett stort intresse för andra människor.

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en vuxen regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Innehållet i era träffar utgår från individens behov. Det kan handla om att fika, prata, gå på bio eller följa med på en aktivitet. 

Du som är över 18 år, har en stabil livssituaion, tid och engagemang skulle passa bra som kontaktperson.

Läs mer om uppdraget som kontaktperson på Socialstyrelsens webbplats. 

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd, ge trygghet eller en ny miljö. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden. Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. 

En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt. Det kan vara två vuxna vars egna barn flyttat hemifrån, en vuxen med eller utan barn eller en barnfamilj som har tid och engagemang även för andras barn. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande, samt att man känner att man har tid och ork för engagemanget. Det handlar om att ge av sin tid samt ge uppmärksamhet och trygghet till ett barn. Oftast handlar det om att barnet ska ingå i det vanliga familjelivet och delta i familjens aktiviteter och vardagsliv.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj på Socialstyrelsens webbplats.

Kontaktfamiljer berättar

"Jag vill göra skillnad för barn och underlätta för familjer"
En helg i månaden flyttar syskonen Vera och Linn in hos Karin. Här får de vara med och baka bullar, fixa i trädgården eller bara vara. Som kontaktfamilj är Karin lite som en extramormor med tid att lyssna, berätta och göra vardagliga saker tillsammans. Läs Karins berättelse. 

Bok med beröm ledde till framsteg
Lögner, bus och störande beteende. Lågstadietjejen Maja fick ständigt höra om allt det dåliga hon gjorde. Men när Anna blev kontaktfamilj vände det. – Vi fokuserade på det positiva och skrev upp det i en särskild bok, berättar hon. Läs Annas berättelse. 

Han sprider trygghet till barn
Att ge ett barn en möjlighet att få känna sig viktig, det är kärnan i att vara kontaktfamilj. Det säger Fredrik, som har lång erfarenhet av att hjälpa barn. Emma var en stökig tjej, som en dag i veckan fick leva familjeliv med rutiner, hänsyn och många runt bordet hos Fredrik. Läs Fredriks berättelse.

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj så kan du ringa till kommunens handläggare. Du kan också anmäla ditt intresse via en e-tjänst. När du har anmält ditt intresse blir du kallad till en intervju. Vid intervjun gör vi en kontroll i polis- och socialregister. Vi ber även om referenser. Du kan alltid höra av dig till oss för att få veta mer om vad de olika uppdragen innebär.

Anmäl ditt intresse här, så kontaktar vi dig

Alla kan bli kontaktperson eller kontaktfamilj

För att bli kontaktperson eller kontaktfamilj behöver du inte ha någon speciell utbildning. Du får genomgå en intervju och det görs en registerkontroll hos polisen, för att se att du är lämplig för uppdraget. Du ska också lämna referenser, det vill säga namn på ett par personer som känner dig, både från ditt arbetsliv/studier och från ditt privatliv.

Om du är intresserad av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj är det viktigt att du har tillräckligt med tid och ork för ditt engagemang. Det handlar om att ge av dig själv till en medmänniska som behöver ditt stöd. Du ska ha ett engagemang och intresse för hur människor har det. Ge stöd i vardagliga situationer, lyssna och uppmuntra till en god utveckling hos en annan människa.

Sekretess

Som kontaktperson och kontaktfamilj omfattas du av sekretesslagstiftningen. Sekretessen är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra.

Ekonomisk ersättning

Kontaktpersonen eller kontaktfamiljen får ett arvode och en omkostnadsersättning som ska täcka utlägg. Arvodet ska inte jämföras med lön för en anställning, utan är en ersättning för din insats.

Kontakt

Kommentera