Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är indelad i sju avdelningar. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar bland annat för redovisning, inköp, upphandling och ekonomisk planering.

Kansliavdelningen

På avdelningen arbetar man bland annat med:

  • Konsumentfrågor
  • Skuldrådgivning
  • Färdtjänst
  • Politik och demokrati
  • Brottsförebyggande och folkhälsa
  • Kollektivtrafik

På avdelningen jobbar även överförmyndare och kommunjurister. Kommunarkivet och tillhör också kansliavdelningen.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen verkar för ökad kunskap och ökad förståelse för kommunens verksamhet externt och internt.

Näringslivsavdelningen

Avdelningen ansvarar för näringslivsfrågor.

Personalavdelningen

Handlägger personalfrågor för samtliga förvaltningar utom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Service- och IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för telefoni samt drift, support och utveckling av IT.

Utvecklingsavdelningen

Avdelningen arbetar strategiskt och kommunövergripande med utvecklingsfrågor.

 

Kontakt

  • Besöksadress
  • Olofsgatan 9, 341 30 Ljungby

Kommentera