Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är indelad i sju avdelningar. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen.

Administrations- och säkerhetsavdelningen

På avdelningen arbetar man bland annat med konsumentfrågor, skuldrådgivning, demokratifrågor och politisk administration. Överförmyndare, kommunjurist, dataskyddsombud samt kommunarkivet tillhör kansliavdelningen. 

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar bland annat för redovisning, inköp, upphandling och ekonomisk planering.

HR-avdelningen

Avdelningen stödjer organisationen strategiskt och operativt i löne-,  hälso- och andra personalfrågor. 

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen verkar för ökad kunskap och ökad förståelse för kommunens verksamhet externt och internt.

Näringslivsavdelningen

Avdelningen ansvarar för näringslivsfrågor. 

Samhällsbyggnadsavdelningen

Avdelningen samordnar kommunens arbete och processer gällande samhällsbyggnadsfrågor​. Det inkluderar bland annat arbete med översiktlig planering, detaljplanering, kollektivtrafik, bostadsplanering och hållbarhetsfrågor inom samhällsbyggnadsområdet.

Service- och IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för kontaktcenter, telefoni samt drift, support och utveckling av informationsteknik (IT).

 

Kontakt

    Besöksadress

  • Olofsgatan 9, 341 30 Ljungby

Kommentera