Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är indelad i sju avdelningar. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar bland annat för redovisning, inköp, upphandling och ekonomisk planering.

Service- och IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar bland annat för kommunens webbplats, telefoni samt drift, support och utveckling av IT.

Näringslivsavdelningen

Avdelningen ansvarar för näringslivsfrågor.

Personalavdelningen

Handlägger personalfrågor för samtliga förvaltningar utom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Kansliavdelningen

På avdelningen arbetar man bland annat med:

  • Konsumentfrågor
  • Skuldrådgivning
  • Färdtjänst
  • Politik och demokrati
  • Brottsförebyggande och folkhälsa
  • Kollektivtrafik

På avdelningen jobbar även överförmyndare och kommunjurister. Kommunarkivet och tillhör också kansliavdelningen.

Utvecklingsavdelningen

Avdelningen arbetar strategiskt och kommunövergripande med utvecklingsfrågor.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen verkar för ökad kunskap och ökad förståelse för kommunens verksamhet externt och internt.

Kontakt

  • Besöksadress
  • Olofsgatan 9, 341 30 Ljungby

Kommentera